Nyheter

Innovationskluster viktiga för utvecklingen av städerna

Fastighetsbolaget Wihlborgs, med verksamhet i Öresundsregionen, investerar både tid och resurser för att stärka innovationsnoderna i Malmö, Lund och Helsingborg. Det är en tydlig del i företagets strategi; Bildas det nya start-ups genom forskning och innovation, och dessa växer till scale-ups eller medelstora företag, skapas nya spännande jobb för både denna och nästa generation.

Då utvecklas hela samhället och tillväxten kan fortgå.

Hans Andersson är affärsutvecklare på Wihlborgs och ansvarig för de insatser som utgör företagets samhällsengagemang – utöver att bidra till hållbar stadsutveckling, som mer är en hygienfaktor idag.

– Ju mer spännande nya jobb och företag det skapas, desto mer utvecklas också städerna, menar Hans.

Vi kan ta Lund som exempel. Ideon Science Park, där vi är en stor ägare både av fastighetsmiljöerna och den organisation som driver innovations- och entreprenörsstödet. Från att ha varit ett mobiltelefoncentrum från 1980-talet, har det utvecklats till ett innovationskluster med över 400 företag och flera styrkeområden, som sensorteknik för självkörande bilar eller fastigheter, medicinteknik, livsmedelsteknik och säkerhetsteknik. Och med de nya superlaboratorierna MaxIV och ESS kommer inom några år även materialtekniska innovationer att komma ut på marknaden via innovationssystemet.

Fastighetsbolaget Wihlborgs, med verksamhet i Öresundsregionen, investerar både tid och resurser för att stärka innovationsnoderna i Malmö, Lund och Helsingborg. Det är en tydlig del i företagets strategi; Bildas det nya start-ups genom forskning och innovation, och dessa växer till scale-ups eller medelstora företag, skapas nya spännande jobb för både denna och nästa generation. Då utvecklas hela samhället och tillväxten kan fortgå.

Hans Andersson är affärsutvecklare på Wihlborgs och ansvarig för de insatser som utgör företagets samhällsengagemang – utöver att bidra till hållbar stadsutveckling, som mer är en hygienfaktor idag.

– Ju mer spännande nya jobb och företag det skapas, desto mer utvecklas också städerna, menar Hans.

Vi kan ta Lund som exempel. Ideon Science Park, där vi är en stor ägare både av fastighetsmiljöerna och den organisation som driver innovations- och entreprenörsstödet. Från att ha varit ett mobiltelefoncentrum från 1980-talet, har det utvecklats till ett innovationskluster med över 400 företag och flera styrkeområden, som sensorteknik för självkörande bilar eller fastigheter, medicinteknik, livsmedelsteknik och säkerhetsteknik. Och med de nya superlaboratorierna MaxIV och ESS kommer inom några år även materialtekniska innovationer att komma ut på marknaden via innovationssystemet.

Wihlborgs stöttar innovationsnoder i hela Skåne

I Skåne finns det innovationsnoder både i Lund, Helsingborg och Malmö, och Wihlborgs är engagerat i alla tre städerna. Både vad gäller fastighetsutveckling av innovationsdistrikten i respektive stad och i de organisationer som levererar själva tjänsterna för att hjälpa fler entreprenörer och innovatörer att bilda bolag och få ut sina innovationer på marknaden. Sammanlagt varje år investerar Wihlborgs ca 13 miljoner kronor i olika stöd, och har gjort så i mer än 10 års tid. Det är i vissa fall mer än vad städerna själva investerar.

– Det här gör också att vi har en närhet till entreprenörerna och de nya företagen. Vi lär oss löpande om deras behov, om vad den yngre generationen behöver i form av arbetsmiljöer och kringservice, för att inte tala om behoven av laboratorier och infrastruktur. Vi har också möjlighet att ta till oss innovationer som vi ser ger våra kunder nytta. Det gör oss lite bättre hela tiden.

Flera steg på innovationsresan

Hans nämner att det krävs olika stöd under olika faser i ett företags utveckling. Redan innan startup-fasen krävs kanske utbildning, inspiration, ett uppbyggt självförtroende, en bra start i livet. När entreprenören tagit steget att starta ett företag, då finns det inkubatorer som stöttar genom en statligt granskad och finansierad process och nätverk av investerare som kan tillskjuta riskkapital för tillväxtresan. Men även när ett bolag hittat sin affär och blivit ett scale-up behövs det stöd för att hitta och etablera tillväxtkurvan på över 20 procent per år. I alla dessa faser finns Wihlborgs med i olika insatser och program.

– Naturligtvis gör vi inte detta ensamma, utan i tätt samarbete med både städerna och universiteten, säger Hans. Genom att se till respektive parts styrkor och förutsättningar får vi till ett ekosystem för gemensam tillväxt.

Långsiktigt arbete som ger effekt

Ser man på Skåne är det tydligt att samarbetet och ekosystemet fungerar. Under pandemin fortsatte regionen att växa trots att andra storstadsområden som Stockholm och Göteborg inte gjorde det. Och under Ideon Science Parks första 40 år i Lund har över 1000 företag startats i området, varav företag som Axis Communication, Cellavision, Modelon och Flatfrog kan nämnas. Under 90-talet var det även här som Bluetooth utvecklades.

– Nu gäller det att hålla i, och fortsätta tänka långsiktigt, avslutar Hans.

Vid Ideon Science Park växer det nya innovationsklustret Science Village fram. Här hittar du ESS och Max IV som inom några år kommer möjliggöra för en ny marknad av materialtekniska innovationer.
Wihlborgs stöttar innovationsnoder i hela Skåne
I Skåne finns det innovationsnoder både i Lund, Helsingborg och Malmö, och Wihlborgs är engagerat i alla tre städerna. Både vad gäller fastighetsutveckling av innovationsdistrikten i respektive stad och i de organisationer som levererar själva tjänsterna för att hjälpa fler entreprenörer och innovatörer att bilda bolag och få ut sina innovationer på marknaden. Sammanlagt varje år investerar Wihlborgs ca 13 miljoner kronor i olika stöd, och har gjort så i mer än 10 års tid. Det är i vissa fall mer än vad städerna själva investerar.
– Det här gör också att vi har en närhet till entreprenörerna och de nya företagen. Vi lär oss löpande om deras behov, om vad den yngre generationen behöver i form av arbetsmiljöer och kringservice, för att inte tala om behoven av laboratorier och infrastruktur. Vi har också möjlighet att ta till oss innovationer som vi ser ger våra kunder nytta. Det gör oss lite bättre hela tiden.
Flera steg på innovationsresan
Hans nämner att det krävs olika stöd under olika faser i ett företags utveckling. Redan innan startup-fasen krävs kanske utbildning, inspiration, ett uppbyggt självförtroende, en bra start i livet. När entreprenören tagit steget att starta ett företag, då finns det inkubatorer som stöttar genom en statligt granskad och finansierad process och nätverk av investerare som kan tillskjuta riskkapital för tillväxtresan. Men även när ett bolag hittat sin affär och blivit ett scale-up behövs det stöd för att hitta och etablera tillväxtkurvan på över 20 procent per år. I alla dessa faser finns Wihlborgs med i olika insatser och program.
– Naturligtvis gör vi inte detta ensamma, utan i tätt samarbete med både städerna och universiteten, säger Hans. Genom att se till respektive parts styrkor och förutsättningar får vi till ett ekosystem för gemensam tillväxt.
Långsiktigt arbete som ger effekt
Ser man på Skåne är det tydligt att samarbetet och ekosystemet fungerar. Under pandemin fortsatte regionen att växa trots att andra storstadsområden som Stockholm och Göteborg inte gjorde det. Och under Ideon Science Parks första 40 år i Lund har över 1000 företag startats i området, varav företag som Axis Communication, Cellavision, Modelon och Flatfrog kan nämnas. Under 90-talet var det även här som Bluetooth utvecklades.
– Nu gäller det att hålla i, och fortsätta tänka långsiktigt, avslutar Hans.