Nyheter

Christer Otterström, vd Hummeltorp: ”Så kan staten underlätta omställningen och stoppa krisen inom byggsektorn”

”Staten måste satsa för att återuppbygga Sveriges infrastruktur och motarbeta en negativ konjunktur.”

Det skriver Christer Otterström, vd Hummeltorp i en debattartikel i Altinget:

”Hushållen i Sverige kämpar för att betala räkningar och räntor. Matkassen är lättare men dyrare och BNP sjunker. Framtidsutsikterna ser dystra ut i ekonomin. Lågkonjunkturen beräknas att hålla i sig länge. Antalet konkurser ligger på rekordnivåer och byggsektorn är en av de mest drabbade branscherna.”

”Staten måste gasa

Människor förlorar jobb och inkomst samtidigt som Sverige behöver enorma investeringar i infrastruktur. Enligt beräkningar handlar det om 4 000 miljarder under kommande årtionden bara för att bevara nuvarande kvalitet på exempelvis järnvägar, vägar, elnät, vatten- och avloppssystem. I det läget vi befinner oss i just nu måste staten gasa för att upprätthålla och upprusta Sveriges infrastruktur, på köpet skapas arbetstillfällen som kan bromsa arbetslöshet.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/saa-kan-staten-underlatta-omstallningen-och-stoppa-krisen-inom-byggsektorn

Foto: wal_172619