Nyheter

Socialdemokraterna bjuder in byggbranschen till samtal

Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson, och Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson, bjuder in byggbranschen till samtal den 28 september om det akuta läget för bostadsbyggandet.

Nyproduktionen av bostäder har tvärnitat. Det får stora konsekvenser för tillväxt, sysselsättning och för anställda och företag i byggbranschen. Budgeten som presenterades i går saknade konstruktiva förslag för att förbättra situationen.

– Regeringen väljer fortsatt passivitet trots att läget vecka för vecka blir allt allvarligare. Den aktiva bostadspolitik som krävs för att möta lågkonjunkturen lyser med sin frånvaro, säger Mikael Damberg.   

Socialdemokraterna bjuder in byggbranschen och andra aktörer inom bostadssektorn till ett möte den 28 september. Det är ett led i arbetet med Socialdemokraternas budgetalternativ.

– Vi föreslog redan i våras att regeringen samlar bransch, parter och politiken i en Bostadskommission för att på ett konstruktivt sätt gemensamt möta utmaningarna. Men samtliga partier i regeringsunderlaget avvisade vårt förslag. Nu går vi vidare på detta vis och samlar branschen, säger Jennie Nilsson.  

Foto: LEEROY Agency