Nyheter

Mestergruppen satsar på medlemstjänster och digitalisering

Mestergruppen fortsätter sin satsning inom medlemstjänster och digitalisering som ett led i koncernens strategi om att ha den mest effektiva driften och fortsätta vara den snabbaste växande aktören inom byggmaterialbranschen.

Mestergruppen, som är Sveriges ledande bygghandelskoncern, fortsätter att växa, alltifrån nya medlemmar som ansluter sig till medlemskedjorna BOLIST och XL-BYGG, till att växa med nya kollegor. Bakgrunden är att man inom koncernen har en ambitiös strategi som syftar till att fortsätta skapa efterfrågade medlemsvärden och öka andelen medlemstjänster inom IT och digitalisering, såsom affärssystem, E-handel och proffsportal.

För att klara av detta uppdrag har man förstärkt organisationen och samarbetet med Mestergruppen i Norge. Ingegerd Sandin tillträdde under förra året positionen som Digitaliserings- och IT-chef och sedan dess har även Mikael Österlund, Produktägare Digital Bygghandel, Mathias Lindahl, ERP-ansvarig och Elin Engdahl, ansvarig för medlemstjänster och affärsutveckling, anslutit sig till teamet.

– Vi har på kort tid byggt upp en stark organisation för att kunna fortsätta göra investeringar som syftar till att stötta, utveckla och leverera tjänster och IT-lösningar till våra medlemmar, säger Ingegerd Sandin, Digitaliserings- och IT-chef på Mestergruppen Sverige.

Mestergruppen Sverige gör denna satsning och investering tillsammans med koncernen i Norge och tillsammans är de båda organisationerna störst i Norden inom byggmaterial med en omsättning på över 45 miljarder.

– Vi har sedan länge många och stora samarbeten över landsgränserna, bland annat system för logistik och masterdata. Det här är en resa som vi gör tillsammans och vi drar alltid nytta av vår storlek och styrka i att vara den marknadsledande aktören, säger Karin Eriksson, VD Mestergruppen Sverige.

Mestergruppen har en treårsstrategi som syftar till att vara den fortsatt snabbast växande aktören i branschen samtidigt som man ska lyckas med att hålla den mest effektiva driften i form av inköpsvillkor, varuförsörjning och effektiva anläggningar.

– Vårt medlemslöfte är att ha branschens mest nöjda och lönsamma medlemmar och då är medlemstjänster en stor och central del. Vi arbetar hela tiden med att ta fram nya lösningar och tjänster och paketera det till våra medlemmar. Det handlar om att underlätta för våra medlemmar och skapa synergier där vi kan så att de kan fortsätta att göra det de är bäst på, vilket är att ge service i världsklass till sina kunder, säger Carl Littlewood, Kedjechef XL-BYGG.

Trots att byggmaterialbranschen befinner sig i en tuff situation i och med en nedgång i bygginvesteringar har man inom Mestergruppen möjlighet att fortsätta med viktiga och prioriterade investeringar och satsningar.

– Tillsammans med våra kollegor i Norge skapar vi synergier och flera möjligheter till att hålla en helt annan takt i de projekt och investeringar vi gör. IT- och digitaliseringstjänster är en viktig del av våra tjänster till våra medlemmar. Tillsammans skapar de effektivare arbetssätt, stöd till processer och samtidigt mer tid till försäljning och till att vårda sina kundrelationer. Vi rustar oss nu för framtiden och vi står redo när branschen vänder tillbaka uppåt, avslutar Ingegerd Sandin.