Nyheter

Tekniken som gör att svenskarna kan ladda med solel

Intresset för förnybara energilösningar är stort, inte minst hos villaägare som vill minska de höga elkostnaderna. Samtidigt rullar allt fler elbilar på vägarna. Nu lanserar Hager en lösning som kombinerar elbilar med solkraft.

Enligt Energimyndigheten ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med en effekt på 800 MW med närmare 50 procent under fjolåret. Privatpersoner stod för en majoritet av installationerna. Samtidigt visar statistik från SCB att svenskarna oftare väljer elbilar framför bensindrivna bilar och antalet nyregistrerade elbilar har tredubblats på bara två år (2021-22).

– Trenden visar på att fler vill ha ett självförsörjande hem. Under åren har förnybara energikällor fått ett enormt uppsving. Samtidigt har det inte funnits en samlad lösning som låter hushållen dra nytta av de olika energikällorna på ett bra sätt. Här kommer vår nya laddbox Witty Solar in i bilden, säger Göran Petrusson, produktchef på Hager.

Minskar beroendet av köpt el

Den nya lösningen Witty Solar använder el från fastighetens solcellsanläggning på ett intelligent vis. Genom att kombinera laddboxen med energihanteringssystemet Flow minskar beroendet av köpt el.

– Elbilen och hemmet kan använda energin från solen när den lyser, fortsätter Göran.

Trygghet och stabilisering av det svenska elnätet

Att hitta nya sätt för att säkra den egna energikonsumtionen är viktigt av flera anledningar, inte bara ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Att ha en självförsörjande grund att stå på blir särskilt viktigt. De svenska hushållen bidrar samtidigt till att stabilisera det svenska elnätet i en alltmer osäker energisituation, säger Göran.

Intresset för ett mer självförsörjande hem ser ut att fortsätta framöver, enligt Hagers prognoser.

– Nya tekniska ellösningar som stödjer en mer hållbar livsstil kommer bara att bli ännu viktigare framåt. Det är en spännande tid och vi ser fram emot fortsättningen, avslutar Göran.

Witty Solar och Flow lanseras i september och finns tillgänglig via elgrossister.