Nyheter

Branschen digitaliseras långsamt – fastighetsägare saknar kompetens

Svenska fastighetsägare har svårt att digitalisera sina fastigheter, trots att de flesta tycker att det är viktigt, visar en undersökning som GlobalConnect har gjort bland 300 fastighetsägare. Minskade omkostnader är en stark drivkraft för den digitala omställningen men tiden räcker inte till. Nio av tio fastighetsägare har lång väg kvar till att ha digitaliserat sitt fastighetsbestånd.

Digitaliseringen är viktig, tycker de flesta i undersökningen*. Men när det är dags att göra upp en plan för verksamheten är det annat som prioriteras före. Det och att fastighetsägarna upplever att det finns en brist på nödvändig kompetens i den egna organisationen är enligt dem själva de största hindren för att digitalisera sitt fastighetsbestånd.

– Det är klart oroande att många inte prioriterar och avsätter budget för att digitalisera. Som jag ser det riskerar hela fastighetsbranschen att halka efter. Jag tror att det kanske inte är helt tydligt vilka problem man faktiskt kan lösa genom att arbeta löpande med att digitalisera sina fastigheter. Bara det faktum att man kan ta datadrivna beslut som kan minska de faktiska omkostnaderna borde vara skäl nog att prioritera den här frågan, säger Henrik Hammarström, chef för B2B GlobalConnect Sverige.

Endast en av tio har kommit långt i digitaliseringen

De allra flesta av fastighetsägarna i undersökningen har påbörjat digitaliseringen på något sätt. Det kan till exempel röra sig om digitala verktyg för hyreskontrakt och bokning av tvättstuga men även säkerhets- och passeringssystem. Det är dock bara en av tio som anser sig ha kommit långt i sin digitaliseringsprocess. Att många fastighetsägare har flera olika system från olika leverantörer för olika delar av fastigheten gör att många upplever processen som väldigt svår.

– Det är svårt tidsmässigt att hinna med normal drift parallellt med att implementera nya system, säger en av de svarande i undersökningen.

Skillnad beroende på omsättningen

Den viktigaste anledningen till att fastighetsägarna vill digitalisera är för att minska sina omkostnader och för att få en bättre översyn av sin verksamhet.

När GlobalConnect jämfört bolag tenderar de med högre omsättning (+10 MSEK) ha kommit längre jämfört med de med lägre. Ytterligare skillnad är det mellan fastighetsbolag inom allmännyttan och privatägda fastighetsbolag, där de förstnämnda anser sig ha kommit längre. Däremot uppger närmast samtliga bolag att behovet av ökad digitalisering är stort.

– Det är tydligt att digitaliseringen blir en kostnadsfråga. Fastighetsägarna måste identifiera annat som kan prioriteras ner för att kunna komma vidare. Undersökningen visar ju att man förstår att man kan minska kostnaderna. På en lite längre sikt kommer digitaliseringen i många fall betala sig själv, avslutar Henrik Hammarström.

*Så gjordes undersökningen

GlobalConnect låtit Norstat genomföra en kvantitativ undersökning bland 300 personer som tillhör målgruppen ”fastighetsägare” i Sverige. Undersökningen genomfördes med hjälp av CATI (datorstödda telefonintervjuer), där telefonintervjuer genomfördes med ett strukturerat frågeformulär. Urvalsprocessen genomfördes av en oberoende tredjepartsleverantör av paneler, Norstat Sverige AB. Undersökningen gick i fält under juni 2023.