Nyheter

Nytt samarbete: Fastighetsägarna Service och AktivBo

Samarbetet innefattar flera delar av Fastighetsägarna Service fokus och satsning på kundupplevelse där AktivBo kommer ansvara för genomförandet av undersökningar och bistå i det fortsatta arbetet med strategi och analys. Utvecklar ny metod och KPI:er för att följa upp kundupplevelse för förvaltningsbolag.

Det första steget i samarbetet kommer vara att tillsammans ta fram en ny metod för hur Fastighetsägarna Service ska mäta vad deras kunder tycker. Tanken är att bygga en skalbar modell som går att anpassa efter bolagets alla olika typer av kunder och syftar till att utveckla struktur och driv i förbättringsarbetet genom hela organisationen.

I nästa steg av samarbetet kommer fler delar av kundresan att följas upp för att ytterligare öka värdet för både kunder och boende genom en kombination av automatiska undersökningar och AktivBos enkätverktyg Create.

– Det är spännande att Fastighetsägarna Service vill utveckla sitt erbjudande och sätter kundupplevelse högt på agendan. Att vi får förtroendet att bidra till denna resa känns så klart väldigt roligt. Under det senaste året har vi noterat ett ökat intresse för kundnöjdhetsuppföljning från förvaltningsbolag både i Sverige och utomlands. Vår och Fastighetsägarna Service förhoppning är att fler ska vilja arbeta på samma sätt för att kunna addera ytterligare värde och jämförelser till branschen, säger Martin Talme, Affärs- och produktchef på AktivBo.

Fokus på att stärka kundupplevelsen Fastighetsägarna Service har under en tid arbetat med att se över hur man vill arbeta med att stärka kundupplevelsen. Tillsammans med AktivBo har de nu landat i en gemensam målbild.

– I vårt fortsatta arbete med fokus på att stärka kundupplevelsen blir partnerskapet med AktivBo en viktig del som möjliggör att vi tillsammans kan arbeta med kundinsikter för att lägga grunden till utveckling. Vi kommer att ha fokus på vår passion, att vi förenklar och skapar framtidens fastighetsägande. Det vill vi att alla våra kunder ska uppleva i varje möte med oss, säger Josefine Larsson, Marknadschef på Fastighetsägarna Service.