Nyheter

Nytt kompetenscentrum för att snabba upp byggbranschens digitalisering

Dig-IT Lab är ett nytt Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid KTH som syftar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Centrumet kommer att främja samverkan och omvandlingen av data som samlas in från byggnader till konkret samhällspåverkan.

Dig-IT Lab kommer drivas i samarbete Schneider Electric och andra industriföretag, forskningsorganisationer och universitet i Sverige och ett flertal internationella forskningscentrum.

– Vi vill dra nytta av digitaliseringens fördelar och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, minska CO2-utsläpp och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för Dig-IT Lab.

Tidigare i år lanserade Schneider Electric tjänsten Building Data Platform, en ny plattform som möjliggör för bland annat fastighetsägare, kommuner och regioner att på ett enkelt sätt samla och bearbeta data från byggnaders alla uppkopplade system.

KTH Live-In Lab var först i Sverige att installera den nya programvaran från Schneider Electric som nu kommer användas i Dig-IT Lab. Installationen av Building Data Platform innebär stora fördelar, som att enskilda system och tjänster nu kan kopplas samman vilket förenklar arbetet samt möjliggör digitaliseringens potential.

Överblicken över all data och system som finns i byggnaderna gör det möjligt för användaren att nyttja enskilda system för att optimera helheten.

– ­Endast genom att samordna våra ansträngningar, principer och system kan vi uppnå den interoperabilitet som krävs för att skala upp innovativa och resurseffektiva digitala lösningar, säger Tomas Bäckstadi, Services Operations & Development Director på Schneider Electric.

Målen är att maximera fördelarna med digitalisering under byggnaders hela livslängd, att dela kunskap och utveckla viktiga kompetenser för den digitalt drivna byggda miljön.

Dig-IT Lab kommer även att främja tvärvetenskapligt samarbete och forskning inom nyckelområden som ”digitala tvillingar” och affärsmodeller, samt ge en neutral testmiljö för gemensam FoU och tekniköverföring. I förlängningen kommer centrumet att kunna bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och ledarskap inom digitalisering inom samhällsbyggnad.

– Endast genom att samordna våra ansträngningar, principer och system kan vi uppnå den interoperabilitet som krävs för att skala upp innovativa och resurseffektiva digitala lösningar, säger Tomas Bäckstadi, Services Operations & Development Director på Schneider Electric.

Akademiska partner och forskningsorganisationer:

RISE, and Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Nationella samverkande akademiska partner (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) samt internationella akademiska samarbetspartner (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!).

Industripartner

Akademiska Hus

Bengt Dahlgren

Castellum

Einar Mattsson

EQUA

Myrspoven

Noss Invest

ProptechCore

Sally-R

Schneider Electric

SISAB

Swegon

Vasakronan

Dig-IT Lab bygger vidare på och utökar befintlig forskning och samverkan inom forskningscentrumet KTH Live-In Lab: 

www.liveinlab.kth.se

Läs mer om Building Data Platform här:

 Schneider Electric Building Data Platform möjliggör strukturerad delning av byggnaders data | Schneider Electric Sverige (se.com)

Foto: PublicDomainPictures