Nyheter

InArea Group förvärvar Golv & Kakel Gävleborg

InArea Group har förvärvat aktierna i Golv & Kakel Gävleborg AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Förvärvet av aktierna i Golv & Kakel Gävleborg utökar koncernens geografiska täckning och skapar ytterligare möjligheter för samverkan mellan koncernens bolag.

Tidigare ägare, Patrik Westin, behåller sin nuvarande position i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Golv & Kakel Gävleborgs omsättning uppgick under det senaste räkenskapsåret till cirka 65 Mkr och bolaget har cirka 40 medarbetare.

Golv & Kakel Gävleborg grundades 2009 och verksamheten utgår från Söderhamn i Gävleborgs län. Bolaget utför i huvudsak traditionella golv- och plattsättningsentreprenader och har en stark position genom flertalet uppdrag för kommuner, bygg- och fastighetsbolag i regionen.

Golv & Kakel Gävleborg har en väldiversifierad projektportfölj och bolagets huvudsakliga upptagningsområde är Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamn.

Bolagets geografiska täckning angränsar till befintliga bolag i Bergslagen, Uppsala och Västerås, vilket möjliggör ytterligare synergier för koncernen. Avtal om förvärv av aktierna träffades den 8 september 2023 och aktierna tillträddes samma dag.

– Det känns mycket motiverande att få bli en del av InArea Group. Jag är säker på att detta är rätt steg för att utveckla vårt bolag vidare, i en alltmer komplex vardag. Även om vi på kort sikt ser vissa utmaningar i marknaden, är jag övertygad om att koncernen har rätt kompetens och erfarenhet för att vara framgångsrika i många år framöver. Genom samverkan med närliggande bolag i koncernen skapas goda förutsättningar för att fortsätta Golv & Kakel Gävleborgs tillväxtresa. Samtidigt säkerställer vi kontinuitet i bolaget och trygghet för våra medarbetare genom att jag behåller min roll som VD, säger Patrik Westin, tidigare ägare till Golv & Kakel Gävleborg AB.

I InArea Group ingår nu 25 marknadsledande företag som finns representerade på 30 orter och har en samlad årsomsättning på cirka 1,6 miljarder kronor samt en personalstyrka på cirka 800 personer. InArea Group är störst i Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golv- och plattsättningsbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs entreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

– Vi är mycket stolta över att kunna presentera och därmed tillträda vårt sjätte förvärv för året. Golv & Kakel Gävleborg är ett bolag som varit mycket framgångsrika de senaste åren och Patriks entreprenörsanda har en tydlig prägel på bolaget. Vi ser nu fram emot att få lära känna nya kompetenta kollegor som brinner för att utveckla vår bransch. InArea Group har fortsatt en uttalad strategi att växa genom förvärv, med rätt bolag och med rätt personer, avslutar Hans Förster, VD InArea Group.