Nyheter

Byggnads kommenterar regeringens attack på de fackliga skyddsombuden: ”En trojansk häst”

Igår presenterade regeringen ett uppdrag till Arbetsmiljöverket med syfte att frikoppla skyddsombuden från fackförbunden.

Byggnads är starkt kritiska till regeringens beslut som man menar kommer att leda till tystare och farligare arbetsplatser.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads:
– Att ens påskina att det man gör det för arbetstagarnas skull är en direkt ohederlig täckmantel för vad man egentligen vill åstadkomma. Det här är en trojansk häst vars enda syfte är att försvaga arbetstagarnas inflytande på sina arbetsplatser.
– Vi byggnadsarbetare har det farligaste jobbet i Sverige. För oss är arbetsmiljö bokstavligt talat en fråga om liv och död. Ett skyddsombud utan en facklig organisation i ryggen blir tandlös. Det skulle vara en katastrof för arbetsmiljöarbetet och det kommer att kosta människoliv.
– Högerpartierna vill slå sönder ett välfungerande system om tagit generationer att bygga upp och räddat tusentals liv. Utan evidens eller att kunna presentera ett realistiskt alternativ. Resultatet skulle bli farligare arbetsplatser och priset skulle betalas i människoliv.
Fakta:
Ett fackförbund kan varken stötta eller företräda ett skyddsombud som inte är medlem i föreningen. De fackliga organisationerna driver idag ärenden som rör skyddsombudets rättigheter, till exempel om ett skyddsombud hindras. Det görs genom tvisteförhandling och sedan vidare i Arbetsdomstolen. Kostsamma processer som få skyddsombud kommer att vilja riskera om de står ensamma.
Att skyddsombudet är fackligt förtroendevald ger dem även ett förstärkt lagstöd genom exempelvis förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.
Byggnads har ca 3 700 fackliga skyddsombud samt över 100 regionala skyddsombud
Totalt har LO-förbunden över 50 000 skyddsombud.
Läs mer:
Regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket: https://www.regeringen.se/contentassets/c476555f14e64d9cbb7e1d9f8f21d619/regeringsbeslut-a2023-01237-uppdrag-om-att-fler-ska-vilja-engagera-sig-som-skyddsombud.pdf