Nyheter

Nytt center på KTH som påskyndar digitaliseringen av fastigheter

Dig-IT Lab är ett nytt kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Dig-IT Lab är delvis finansierat av Vinnova och syftar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Centret kommer att främja samarbete och påskynda övergången från data som samlas in från byggnader.

– Med KTH Dig-IT Lab skapas ännu fler möjligheter att accelerera innovation och introducera ny teknik som ger smartare och mer hållbara fastigheter i framtiden. Den familjeägda koncernen kommer att vara aktiva i olika forskningsprojekt som exempelvis inom digitala tvillingar kopplat till effektiv fastighetsförvaltning, säger Mikael Dimadis, projektledare från Einar Mattsson.

Dig-IT Lab är ett samarbete mellan industri och akademi, samt några forskningscentrum i världen. Dig-IT Lab bygger på och utökar befintlig forskning och samarbete inom forskningscentret KTH Live-In Lab. KTH Live-In Lab möjliggör forskning i den fysiska miljön med syfte att korta vägen mellan forskningsresultat och implementering på marknaden och med hållbarhet som fokus.

– Centret är ett naturligt och välbehövligt steg som intensifierar forskningen kring hur digitaliseringen av fastigheter skall genomföras i praktiken, avslutar Einar Mattssons fastighetschef Martin Fors, som sitter i styrelsen för KTH Live-In Lab.

Foto: Anderson Fratello