Nyheter

tado° lanserar intelligent värmepumpshantering

Med tado° Heat Pump Connector och appen tado° Balance kan hushåll spara omkring 430 euro per år, genom sänkta driftskostnader för värmepumpar.

tado° utökar nu sin produktportfölj med tado° Heat Pump Connector och nya funktionen tado° Balance Heat Pump, en intelligent lösning för värmepumpshantering. Den nya lösningen gör det möjligt för hushåll att på ett intelligent och effektivt sätt kontrollera och hantera driften av sin värmepump för att ge ökad effektivitet.

I kombination med dynamiska elpriser per timme kan de årliga elkostnaderna för värmepumpar normalt sänkas med så mycket som 430 Euro (en minskning på 30 procent). Den smarta värmepumpsstyrningen ser helt enkelt till att energiförbrukningen för värme och varmvatten förpassas till de tider då elen är extra grön och billig. Tado° banar på så sätt väg för en klimatneutral energiförsörjning till lägre kostnad för bostadshus.

Värmepumpar är högeffektiva värmesystem och jämfört med gas- eller oljevärme förbrukar de endast omkring en tredjedel av energin. Det mesta av uppvärmningsenergin för hushållen kommer här från spillvärme från omgivningen, antingen från borrhål i marken eller från uteluften.

Enligt data från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) ökade försäljningen av värmepumpar under det andra kvartalet 2023 rejält, med uppgångar på 52 procent för luft-vatten-pumpar, 26 procent för bergvärmepumpar och 114 procent för frånluftsvärmepumpar (en del av uppgången beror på förändringar i beräkningsmodellen). I sin rapport skriver SKVP att en del av ökningen beror på att ”tillverkarna nu har kunnat leverera ut de värmepumpar som varit försenade på grund av tidigare komponentbrist” samt att den gångna vinterns höga och volatila elpriser fått många villaägare att nyinvestera i en värmepump eller byta ut en befintlig.

Hur tado° Heat Pump Connector fungerar

Den nya värmepumpshanteringslösningen från tado° minskar driftkostnaderna för värmepumpar och under en tio-årsperiod uppgår besparingarna motsvarande 30 procent av förbrukningen uppgå till 4300 euro. Installationen är enkel, tado° Heat Pump Connector kopplas till värmepumpen med kabel via samma anslutning som fjärrkontrollenheten och kan sedan kommunicera med värmepumpen via BUS-protokollet. När lösningen är uppkopplad mot det lokala trådlösa nätverket är det bara att installera tado°-appen på en smartphone. På bara omkring 30 minuter kan man ha full kontroll över värmepumpen direkt från sin telefon.

I appen finns också den nya funktionen tado° Balance Heat Pump som kan dra nytta av dynamiska eltariffer för att minska elkostnaderna. Genom att analysera elpriserna för de kommande 24 timmarna kan tado° Balance optimera värmepumpen så att förbrukningen förskjuts till de tidpunkter då elen är som billigast. Detta minskar kostnaden för el avsevärt. tado° Balance fungerar med dynamiska timtariffer från de flesta energileverantörer.

Kompatibilitet, tillgänglighet och pris

Tado° Heat Pump Connector finns tillgänglig på tado.com från den 30 augusti 2023 i Sverige, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Spanien, och andra europeiska marknader för 299 euro. Enheten och går att ansluta både i samband med nyinstallation och för eftermontering på befintligt system. För närvarande är Heat Pump Connector kompatibel med värmepumpar från Vaillant, Atlantic, Saunier Duval samt Fujitsu. Kunder kan dessutom välja att lägga till funktionen tado° Balance Heat Pump. Tjänsten är kostnadsfri under första året och kan därefter förlängas antingen årsvis (49,99 euro) eller månadsvis (5,99 euro).

Tre nya tado°-produkter som minskar förbrukning och kostnad

Under de senaste 10 åren har tado° främst hjälpt sina kunder att minska sin energiförbrukning för uppvärmning och kyla. Tado° Heat Pump Management-lösningen är en av tre nya produkter med vilka kunderna nu också avsevärt kan sänka sina energikostnader. Utöver tado° Heat Pump Connector och den nya appfunktionen tado° Balance Heat Pump introducerar tado° idag även tado° Smart Charging, en app för laddningshantering av elbilar. tado° tillkännagav också tillgängligheten av den dynamiska energitariffen aWATTar HOURLY i Tyskland. Kombinationen av energieffektivitet och energiprissänkning kan spara hushåll många hundra – och i vissa fall över tusen – euro per år.

Dra nytta av volatila energimarknadspriser med energihushållning

För de flesta hushåll brukar man beräkna att mellan 80 och 90 procent av energiförbrukningen går till uppvärmning av rum och laddning av elbilar. Med hjälp av automatiserad och smart energihantering kan hushåll dra nytta av enorma besparingspotentialer när elpriserna blir allt mer volatila.

Dynamiska eltariffer per timme, ofta refererat till som timprisavtal hos elbolagen, innebär att priserna direkt och transparent justeras beroende på den europeiska elbörsen. Det gör det möjligt för hushåll att dra nytta av de fluktuerande elpriserna. Med hjälp av automatiserade och smarta lösningar för energihantering kan hushållen flytta sin förbrukning till de tider kostnaderna är som lägst, med möjlighet till stora besparingar.