Nyheter

Autodesk går med i BEAst för att underlätta byggbranschens digitalisering

Beast är en ideell förening som tar fram standard för digitalisering av byggbranschens avtal och processer. Bakom BEAst står över hundra medlemsföretag och insikten av hur viktigt det är för svenska byggbolag att minska risker och minimera kostnader i byggskedet.

Det senaste tillskottet på medlemslistan är mjukvaruföretaget Autodesk som genom sitt medlemskap vill vara en aktiv part i att hitta lösningar för dagens utmaningar, men också att vara med när branschen tar nästa steg i utvecklingen.

— Vi vill finnas här för våra kunder, att hjälpa dem i de utmaningarna de har idag. Men vi ser också att vi rör oss allt mer från ritningsbaserade handlingar till handlingar som baseras på projektinformationsmodeller och då behöver vi nya standardiserade processer för att kunna utnyttja potentialen i detta, säger Pontus Bengtson, Business Development Executive på Autodesk.

För BEAst innebär Autodesks medlemskap möjligheten att de standardiseringar som man tar fram kommer finnas direkt i verktygen. Och med standardiseringen sparar man tid och resurser i projekten, som då kan läggas på att skapa kvalitéer.

Ulf Larsson är Chef för Operativt Stöd på NCC och ordförande i BEAst. Han ser stora vinster med att Autodesks nu är medlemmar:

— Det som är enkelt och självklart ska vara just enkelt och självklart, det är då vi får ut skalfördelarna. Att Autodesk nu kan stödja våra standarder direkt i sina programvaror gör vardagen mycket enklare för oss som jobbar i projekten, och att det är enkelt tror vi är nyckeln till att det ska användas. På sikt kommer det att ge besparingar både i pengar och framför allt tid, något jag tror bidrar inte minst till arbetsglädjen ute i projekten.

Ritningsbaserade handlingar kommer fortsätta att vara vanliga i branschen även framåt, men trenden att flytta över till handlingar som baseras på projektinformationsmodeller kommer att vinna mer och mer mark.

— Vi ser att branschen, i världen och i Sverige, är inne i detta skifte. BEAsts lansering av helplansritningar till hösten är ett steg på vägen att bli mer modellorienterad. Att i detta skede kunna hjälpa branschen att hantera processerna på ett enkelt och effektivt sätt och vara en del i diskussionen om hur vi ska utveckla standarder för detta är värdefullt både för oss och förhoppningsvis även för den svenska byggbranschen, avslutar Pontus Bengtson.

Foto: Gerd Altmann