Nyheter

Lambertsson tillsätter ny chef för affärsorganisationen

Byggbranschen står under stor press i takt med att räntor och inflationen stigit. Allra störst är utmaningarna inom bostadsbyggandet. Lambertsson, som är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör till byggsektorn, är väl insatta i kundernas situation och utmaningar och arbetar systematiskt för att öka deras produktivitet. Därför fortsätter man nu satsa för att ytterligare förbättra möjligheterna för kunderna i dessa tider.

Lambertssons affärsorganisation har som huvuduppgift att stötta den operativa verksamhetens förmåga att leverera ett ständigt ökande kundvärde med fokus på säkra, effektiva och lönsamma byggprojekt. Nu tillsätter man Martin Nielsen som ny chef för företagets affärsorganisation den 1 september.

Martin Nielsen kommer i denna roll att tillföra ett effektivt ledarskap för att stärka och säkerställa bästa möjliga leveransförmåga.

Martin Nielsen, med erfarenheter från såväl Skanska som Peab, har stor kunskap om branschens behov och utmaningar ser fram emot att få bidra till att skapa högre produktivitet för kunderna.

– Det ska bli jätteroligt att tillsammans med övriga i affärsorganisationen får Lambertsson och våra kunder att lyckas. Jag brinner för människor, affärer och utmaningar och det är precis vad den här organisationen jobbar med, säger Martin Nielsen.

Stärker förmågan att leverera ökat kundvärde

Lambertssons huvudsakliga uppgift är att hjälpa kunderna att skapa effektivare, säkrare och mer lönsamma byggprojekt, vilket gör företagets existensberättigande mer aktuellt än det någonsin varit. Företagets egna affärsorganisation spelar en nyckelroll för att på ett så effektivt sätt som möjligt stödja det operativa arbetet till nytta för kunderna.

– Det handlar om att skapa konkurrenskraft, vilket vi gör genom att stötta linjeorganisationen på ett sådant sätt att får de bästa förutsättningarna för att skapa värde för våra kunder. Lambertsson ska vara den partner man väljer för att vi ger bäst kundvärde, berättar Martin Nielsen.

Lambertssons vd, Peter Mikes, gläds åt förstärkningen.

– Vår affärsorganisation är en viktig del i Lambertsson. Vi vill förstärka dess effekt, påverkan och tydlighet för att också stärka oss i att vi når våra mål.Jag är övertygad om att Martin kommer att leda affärsorganisationen på ett mycket framgångsrikt sätt, inte minst med hjälp av hans långa erfarenhet från byggbranschen där han i olika roller drivit utveckling med lyckat resultat, avslutar Peter Mikes.