Nyheter

Bostadsbolaget blir medlem i Rättvist Byggande

För att ytterligare bidra till att motverka kriminalitet på byggarbetsplatser går Bostadsbolaget med i föreningen Rättvist Byggande.

Arbetsplatskriminalitet är ett reellt problem på byggarbetsplatser idag. Det handlar bland annat om ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft och lönedumpning vilket ger en osund konkurrens och gynnar organiserad brottslighet.

– Bostadsbolaget ställer redan idag höga krav på leverantörer och deras underleverantörer och tillämpar olika metoder för att se till att lagar och regler följs. Men genom att ansluta oss till Rättvist Byggande får vi ytterligare verktyg för att kunna stoppa den här typen av verksamhet, säger Anna Hejdenberg Stoltz, ordförande i Bostadsbolagets styrelse.

Rättvist byggande startades av allmännyttiga Stockholmshem är 2017. Föreningen är ideell och har som ändamål att motverka arbetslivskriminalitet i byggbranschen genom ett proaktivt och strukturerat arbetssätt. Föreningen arbetar enligt en särskild modell som omfattar hela byggprocessen, ända från krav vid upphandling samt granskning av underentreprenörer till oannonserade arbetsplatskontroller. De erbjuder även stöd genom utbildning och påverkansarbete.

– För Bostadsbolaget handlar det inte bara om att stoppa kriminell verksamhet inom byggbranschen utan också om att hyresgästerna ska kunna känna sig trygga med att de entreprenörer vi anlitar följer lagar och regler och att alla är anställda på riktiga villkor, avslutar Anna Hejdenberg.