Nyheter

Stort engagemang för framtidens stadskärna i Borås

Över 2200 personer har svarat på enkäten om framtidens stadskärna i Borås. De svarande, som främst är boråsare, önskar sig en stadskärna med platser för häng, musik, dans, bad och fler butiker.

– Det stora gensvaret gör oss otroligt glada. Stadskärnan är uppenbarligen en plats som engagerar och där boråsarna vill vara. Vi är väldigt tacksamma för deras bidrag med förslag, menar Anna Liljenby, samordnare stadsliv.

Syftet med enkäten är att få boråsarnas inspel till de nya visionerna som tas fram för stadskärnans stråk i arbetet som kallas Drömmen om Borås.

– Alla kreativa idéer ger oss energi och blir mycket bra inspel till det fortsatta arbetet med att utveckla och aktivera stadskärnan i Borås, menar Linda Sjöstrand, cityledare Borås City.

– I enkätsvaren ser vi att boråsarna önskar fler butiker i stadskärnan. Syftet med Drömmen om Borås processen handlar just om den frågan, att skapa en gemensam spelplan för utveckling och etableringar i stadskärnan. Det ska bli ett verktyg för fastighetsägare att ta in rätt etablering på rätt plats där den mår som bäst. Så vi är i full gång med att arbete med just den frågan, förklarar Christer Södeliden, ordförande Centrumfastighetsägarna i Borås.

Nästa steg i Drömmen om Borås processen är en workshop den 5 september där politiker, tjänstepersoner, näringsliv och fastighetsägare deltar, därefter ska de färdiga visionerna och en etableringskarta presenteras den 3 oktober.

Drömmen om Borås drivs av Borås City, Borås TME, Borås Stad, Centrumfastigheter i Borås och Fastighetsägarna.

Det här vill boråsarna uppleva i stadskärnan:

Ett urval av idéer och förslag som kommit in i enkätsvaren.

Lyssna på livemusik – på scen, på stan och i konserthus

Dansa – på nattklubbar och i Stadsparken

Spela – schack, brädspel, basket, kubb, skatepark

Nyttja Viskan mer – med båtar, SUP, bad, flytande restauranger

Picknick – fler sittplatser och bord för att kunna sitta många tillsammans

Temalekplatser och lekfulla platser i hela staden

Shoppa – gärna mer second hand

Platser att hänga för ungdomar

Ett levande Stora torget – med uteserveringar, spel, evenemang och grönska

Stadsodlingar

Sammanfattning/Fakta från undersökningen:

2236 personer svarade på enkäten. 93% svarande kommer från Borås, nästan hälften (49%) tar sig oftast till stadskärnan med bil och nästan en tredjedel (29%) brukar gå. De flesta som svarat bor i Borås tätort (68%) och är kvinnor (70%). Det boråsarna önskar sig mest i stadskärnan är fler butiker. Det man är mest nöjd med i stadskärnan är konst och skulpturer och grönskan medan man är minst nöjd med tillgången på toaletter och parkeringar.

Bakgrund

Processen Drömmen om Borås startade ursprungligen hösten 2012 och resulterade i visionsbilder för sex stråk i stadskärnan med målet om fler etableringar centrum.

Steg två initierades 2015 och resulterade i handlingsplaner för att fortsätta utveckla stråken. Lilla Brogatan och Hötorget är tydliga exempel på att visionsarbetet gett resultat. Sedan dess har omvärlden förändrats och konsumenterna med den och därför uppdateras nu visionerna.