Nyheter

Vad är bäst för cybersäkerhet: kontors-, distans- eller hybridarbete?

Det sätt som människor arbetar på har sett betydande förändringar på senare tid. Inom flera branscher har distansarbete blivit normen. Dessa radikala förändringar innebär att sättet företag bedriver sin verksamhet måste tänkas om, bland annat när det gäller kritiska aspekter som cybersäkerhet.

Alla företag och organisationer måste i dagsläget brottas med detta nya klimat, så låt oss undersöka saken närmare.

Distansarbete

Distansarbete har funnits länge, men det har aldrig varit så vanligt som det är idag. Det är en ny trend som erbjuder anställda ökad flexibilitet och möjlighet att utföra sitt arbete var de än befinner sig. Om man tänker lite på saken finns det dock en hel del problem med detta, inte minst vad gäller cybersäkerheten. När anställda kommer åt företagsresurser från personliga enheter eller nätverk är risken att data hamnar i fel händer betydligt större. Detta kräver extra arbete för att säkra en decentraliserad arbetsstyrka mot nätfiske och andra sorters angrepp.

Man kan inte förvänta sig att alla anställda besitter tillräcklig IT-kunskap för att på egen hand säkra sig mot risker. Det räcker att det finns en anställd med dålig säkerhet för att hela företagets system ska undermineras. De flesta stora organisationer eller företag som tillåter anställda att jobba hemifrån vidtar också betydande säkerhetsåtgärder som VPN-tjänster, annonsblockerare, multifaktorautentisering och kryptering. För mindre företag som kanske inte har kapacitet att implementera dessa system är det bäst att hålla sig till att enbart arbeta på kontoret, särskilt om de data som behandlas är känsliga. nya säkerhetsrisker skulle uppstå, vilket visserligen går att lösa även för distansarbetare, men som är lättare att kontrollera i en kontorsmiljö.

Men kontorsarbete är inte heller en perfekt lösning. I många fall är det viktigt för anställda att kunna komma åt företagets digitala system på distans trots att arbete utanför kontoret inte är prioriterat. Om man inte har ett bra system för distansåtkomst kan man få en ganska svårhanterlig situation om det behövs. I dessa fall är det smidigt att ha ett sådant system på plats i förväg – någonting som distansarbete kräver att man utvecklar. Företag vars anställda bara arbetar på kontor kan alltså ha ganska underutvecklade system.

Hybridarbete

Hybridarbete innebär att man kombinerar distansarbete med arbete på kontoret och försöker hitta en balans som passar verksamheten. Egentligen är det ovanligt att man enbart distansarbetar eller jobbar på kontoret. Om man är en vanlig anställd på ett företag är det sannolikt att man arbetar både hemifrån och på kontoret. Ett företag består också av olika individer med olika uppgifter. Vissa kanske inte har något som helst problem att utföra sitt arbete utanför kontoret, medan andra kräver resurser som bara finns på plats.

Sett utifrån cybersäkerhet finns det både för- och nackdelar med hybridarbete. Företag eller organisationer måste hitta robusta säkerhetssystem som fungerar likvärdigt för de som befinner sig på kontoret och de som inte gör det. Här handlar det om att investera i välutvecklade samarbetsverktyg, fokusera på att övervaka enheter som inte befinner sig på kontoret och ge distansarbetande möjlighet att använda samma nätverk som på kontoret.

Slutsats

Varje tillvägagångssätt har sina individuella styrkor och svagheter. Vad som är bäst beror på verksamheten och hur säkerhetsstrategin ser ut. Att vara flexibel är dock utan tvekan någonting som föredras i dagsläget, så en hybrid arbetsform är förmodligen vad vi kommer se mer av. Man kan implementera väldigt säkra system som fortfarande stödjer både distans- och kontorsarbete.

Kontorsarbete

När man arbetar från ett kontor har man en strikt kontrollerad digital miljö och stöd från IT-experter. Man har ett centraliserat säkerhetssystem med full kontroll över vad anställda gör. Företagets nätverk är nästan garanterat att vara mer robust än anställdas hemnätverk eftersom speciella IT-avdelningar ligger bakom dem. Man kan dessutom snabbt uppdatera systemen om