Nyheter

Hög aktivitetsnivå och rekordstor orderstock

AF Gruppen (AFG) omsatte 7 853 MNOK under andra kvartaletResultatet före skatt uppgick till 292 MNOK under andra kvartalet, motsvarande en vinstmarginal på 3,7 %. Under kvartalet hade koncernen en mycket god orderingång inom Anläggning och en stabil marginalförbättring inom Bygg.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 7 853 MNOK (8 292) och 15 246 MNOK (15 101) för första halvåret. Resultatet före skatt landade på 292 MNOK (426) under andra kvartalet respektive 305 MNOK (635) för första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 3,7 % (5,1 %) under andra kvartalet mot 2,0 % (4,2 %) för första halvåret. AF Gruppen hade en orderingång på 10 877 MNOK under andra kvartalet och en orderstock på 44 693 MNOK (42 003) vid kvartalets utgång.

– Vi har en hög aktivitetsnivå och en stabil orderingång, särskilt inom Anläggning. Det är också positivt att vi levererar goda resultat inom Anläggning samt inom Energi och Miljö.  Inom affärsområde Bygg levererar vi en stabil marginalförbättring jämfört med första kvartalet, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 227 MNOK (619) för andra kvartalet 2023 och 203 MNOK (1 226) för första halvåret. AF Gruppen hade per den 30 juni 2023 en räntebärande nettoskuld på 1 582 MNOK (-145). Resultat per aktie uppgick till 1,72 NOK (2,67) under andra kvartalet och 1,69 NOK (4,07) för första halvåret.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H1-värde (skadefrekvensens) under andra kvartalet var 0,7 (1,7). För första halvåret 2023 var H1-värdet 1,1 (1,3).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under andra kvartalet 3,9 % (4,1 %) och för första halvåret 2023 var den 4,2 % (4,8 %).

– Innovation är ett av fyra strategiska initiativ i vår koncernstrategi. Digitala lösningar och AI ger bättre beslutsunderlag och effektivare projektgenomförande. Vi utvecklar själva innovativa lösningar och investerar i venture-företag som kan bidra till att utveckla vår bransch. Vi har aktivt använt oss av AI under flera år och ser mycket positivt på de möjligheter det innebär för byggbranschen, avslutar Tøftum.

Foto: Pit Karges