Nyheter

TKs riktlinjer sätter standarden i golvbranschen

– Tekniska Kommittén är unik genom att samla golvbranschens entreprenörer och leverantörer i en grupp som skapar gemensamma spelregler, säger Anders Anderberg. Man tar fram riktlinjer och branschstandarder som tydligt visar vad som är ett fackmannamässigt utförande av golvinstallationer.

– Det blir ett stöd för entreprenörerna, som får klara besked om vad som krävs och förväntas, och även för leverantörerna i utformandet av monteringsanvisningar.

Anders Anderberg tog nyligen steget upp till ordförandeposten i TK efter att ha varit ledamot sedan maj 2019.

– Eftersom entreprenörernas ledamöter i kommittén representerar Golvbranschen GBRs alla sex regioner får vi bred täckning geografiskt och ett stort genomslag över hela landet.

TK uppdaterar löpande sina råd och rekommendationer och ger ut informationsblad i frågor som är viktiga för branschen. Det kan handla om allt från läggningsteknik och bedömningsgrunder till praktiska skötselråd för golv. Den mest aktuella diskussionen inom TK just nu rör utmaningarna kring fukt i betongkonstruktioner och emissioner kopplade till fukthalten.

– Vi följer och deltar i flera forskningsprojekt kring detta, både i branschen och externt, och bidrar med expertkunskaper i grupper där de stora byggbolagen, experter från konsultbolag och leverantörerna av betong medverkar.

– Målet är att hitta en gemensam bild av problemet och sedan en lösning som hela byggbranschen kan stå bakom. Men vi brottas med många otydligheter och många aktörer är inblandade, så det är svårt att hitta en bra väg framåt.

Arbetet i kommittén kännetecknas av stor kunskap och engagemang hos både entreprenörer och leverantörer.

– En av mina allra viktigaste uppgifter som ordförande är att få ledamöterna att bibehålla engagemanget. Jag vet ju att alla har fullt upp med att hantera vardagsfrågorna på sina respektive företag och det är svårt att få tiden att räcka till.

TKs arbete gynnar inte bara entreprenörer och leverantörer, utan fungerar också som vägledning för beställare och andra externa aktörer. Genom att erbjuda tydliga förväntningar och riktlinjer hjälper TK till att minska osäkerhet och potentiella konflikter i frågor som rör golv. I händelse av tvister kan TK-råden användas som vägledning.

– Vi lever i en intressant tid där omvärlden är i stark förändring, säger Anders Anderberg. Ny lagstiftning, ändrade standarder och ökade miljömässiga krav på både nationell och internationell nivå innebär att TK har en proaktiv roll i att följa med, analysera och anpassa branschens rekommendationer till nya förutsättningar. Det är en konstant utmaning att hålla jämna steg med dessa förändringar.

Foto: Roy Guisinger