Nyheter

Stockholms studentbostäder väljer Akribi

Sveriges största aktör inom studentbostäder – Stockholms studentbostäder – väljer Akribi som nytt ekonomisystem. Valet av system gjordes efter en grundlig marknads- och systemgenomgång, där till slut fyra system fanns med i den avgörande urvalsprocessen.

Ekonomi- och IT-chefen Jan Karlsson berättar att Stockholms studentbostäder sedan några år tillbaka gjort ett omfattande arbete med att skapa såväl en ny IT-strategi som en ny IT-struktur. En del i det arbetet har varit att utvärdera och uppgradera verksamhetskritiska system, som fastighets- och ekonomisystem.

– Vi gjorde först en upphandling av nytt fastighetssystem, där vi till slut landade i Momentum. Där håller vi just nu på att bygga en del anpassningar och moduler för vår verksamhet, och planen är att vi ska vara i drift med Momentum under våren 2024, berättar Jan Karlsson.

– I samband med det arbetet insåg vi att vi även behövde uppgradera med ett nytt, molnbaserat ekonomisystem, som dels är enkelt att integrera med Momentum och dels möter de krav som vi satt upp i den nya IT-strategin vad gäller funktionalitet och automatisering.

Implementering i två steg

I det arbetet kartlade man totalt sju olika ekonomisystem, där det till slut var fyra system som visade intresse för att vara med i upphandlingen. Stockholms studentbostäder satte upp en rad olika urvalskriterier – som exempelvis användarvänlighet, automation och prismodell – för att enklare kunna jämföra de olika systemen.

– I den jämförelsen kom till slut Akribi ut allra bästa, där deras redan färdiga integration med Momentum och automatiseringsmöjligheter blev avgörande faktorer, säger Jan. Vi upplever att Akribi är ett smidigt, effektivt och användarvänligt ekonomisystem, som passar bra för våra behov i fastighetsbranschen.

– Nu kan vi dessutom göra de här systemuppgraderingarna i två steg, och det tror jag inte hade varit möjligt om vi valt ett annat system än Akribi. Nu driftsätter vi det nya ekonomisystemet i oktober och sedan fastighetssystemet under våren 2024.