Nyheter

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Enköping

NCC har fått i uppdrag av Enköpings kommun att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen räknar med att växa till cirka 60 000 invånare 2040 och det nya reningsverket ska klara att möta den tillväxten. Arbetet beräknas vara klart 2027 och ordersumman uppgår till cirka 325 MSEK.

Det nya avloppsreningsverket ersätter det befintliga som anses uttjänt. Reningsverket ska möta kommunens beräknade befolkningstillväxt och klara såväl nuvarande som framtida reningskrav. Med modern teknik kommer reningen förbättras och utsläppen i Mälaren att minska.

– Det här är en positiv utveckling för Enköpings kommun och vi är glada över att kommit överens med NCC så att vi snart ska kunna påbörja bygget av det nya avloppsreningsverket, säger Danielle Littlewood, tillförordnad VA-chef på Enköpings kommun.

NCC har fått den del av uppdraget som innefattar byggentreprenaden. Den nya anläggningen omfattar totalt fyra byggnader och tre utvändiga biobassänger.

– NCC har lång erfarenhet inom vattenrening och unik specialistkompetens inom VA. Med vår breda kompentens i ryggen ska vi utföra bygg- och anläggningsarbeten så att Enköpings kommun har fortsatt tillgång till ett effektivt och modernt reningssystem för avloppsvatten för en lång tid framöver, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.   

NCC bygger och renoverar vatteninfrastruktur dagligen, och bygger per år 10 till 15 vattenverk, vattentorn och avloppsreningsverk runt om i Sverige. Som enda byggbolag har NCC egen specialistkompetens inom vattenrening och därmed all kompetens inom bolaget för att samordna driftklara anläggningar.

Arbetet startar under hösten med slutbesiktning i mitten på 2027. Ordervärdet uppgår till cirka 325 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Infrastructure.