Nyheter

Lantmäteriets senaste statistik: Nedgången på bostadsmarknaden saktar av

Den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden saktar av – antalet inteckningar under andra kvartalet minskade med sex procent jämfört med första kvartalet. Men i Norrbottens och Västernorrlands län syns istället en svag uppgång.

Det visar Lantmäteriets senaste statistik för inteckningar på fastighetsmarknaden för andra kvartalet 2023.

– Den svagt nedåtgående tendensen på fastighetsmarknaden håller i sig, men skillnaden jämfört med tidigare kvartal är nu att minskningen sker i en lugnare takt, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Under det andra kvartalet 2023 har 38 200 nya inteckningar i fastigheter registrerats. Det är sex procent färre än första kvartalet innan då antalet var 40 500. Minskningen är relativt jämnt fördelad över hela landet, förutom i Norrbotten och Västernorrland där antalet inteckningar istället har ökat med cirka 12 procent

Totalt för hela landet har ändå antalet inteckningar minskat med 53 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en direkt följd av den kraftiga nedgången under 2022.