Nyheter

Snabbare. Bättre. Bevisat.

Sverige har som mål att bygga över tusen skolor på tio år. Det är ett högt behov som kräver både kompentens och resurser, där tid är en nyckelfaktor för framgång. Skanska, som vill sätta elevernas lärande och välbefinnande i främsta rummet, har tillsammans med Sweco, tagit fram skolkonceptet ABCD-förskolor. Skolkoncept likt Gärdslösa Förskola på Öland.

Forbo Flooring fick möjlighet att träffa och prata med några av nyckelpersonerna i bygget som närmar sig målsnöret.

– Det här projektet är ett typexempel på hur golvvalet har spelat stor roll i att projekt levereras i tid” säger Daniel Malmgren, Kategoriansvarig på Skanska.

Tidigt i detta projekt ritades det in ett limmat golv. När man sedan insåg att limmat inte kunde vara ett alternativ kikade man på löslagda möjligheter. Sarlon Modul’Up blev det självklara valet.

Daniel Malmgren fortsätter:

– Vi kunde i det här fallet inte ha ett limmat golv på grund av torktiden och RF-värdet i betongen. Vi ville därför inte chansa och valde då ett golv som klarar läggning på högre betongfuktighet.

Produktval

Sarlon Modul’Up är en unik produkt och fungerar som ett membrangolv. Alltså, ett golv som andas, som inte släpper in väta men som släpper ut fukt från undergolvet. Med sina unika egenskaper går Sarlon Modul’Up att lägga på ”modern betong”. Den kan läggas på betong med RF (relativ luftfuktighet) på 93%. Det innebär att projekt kan färdigställas upp till 6 månader tidigare vilket i sin tur sparar både tid och pengar.

– Vi kan till byggsektorn leverera en funktionell golvlösning som kortar byggtider och eliminerar riskerna för skadliga emissioner vid fukt i betong. Ett löslagt golv kan också, vid behov, bytas ut betydligt snabbare än ett limmat golv, säger Per Lundberg, Försäljningschef på Forbo Flooring Sverige.

Under genomresa till Öland, för att besöka byggarbetsplatsen på Gärdslösa Förskola, träffade vi JKS Golv – golvläggarna på bygget. Efter mötet med André Lindmark, Administratör på JKS Golv, personen med övergripande ansvar från projektförfrågan till offert, beställning och golvläggning, träffade vi arbetsledaren Emil Ågren och golvläggaren Oskar Janatuinen. De delar med sig av deras syn på och erfarenhet kring produkten.

– Produkten är väldigt enkel att lägga, säger Oskar, och fortsätter – det går fort och smidigt då det är löslagt. Bortsett från de få gånger som jag har haft en kollega med mig på bygget har jag i stort sett varit själv vid läggning.

Emil adderar>:

– Det blir därför resurs- och kostnadsbesparande när man lägger en produkt som denna. Flexibiliteten gör det möjligt att anpassa tidsplan efter eventuella hinder eller förseningar. Samma golvlösning är efterfrågad till ett annat närliggande projekt.

Innebörden av att kunna korta ner torktiden på gjutna bjälklag i ett byggprojekt kan i slutändan bidra till en hel del besparingar och ökad flexibilitet. Besparingarna sker då inte enbart ekonomiskt utan också miljömässigt.

– Miljöaspekten är enormt viktig för Skanska och då givet att välja miljömedvetna material till våra byggen, säger Ted Lidskjalf, Produktionsledare på Skanska, och fortsätter; ”Detta har varit en viktig fråga som funnits med vid upphandlingar. Klimatdeklarationer görs vid byggen och då viktigt att till exempel kunna påvisa valet av återbrukbart materialval.

Miljöaspekt

Miljö- och hållbarhetsaspekten bidrar ytterligare till att Sarlon Modul’Up är ett ypperligt val. Materialets membranliknade konstruktion som gör att betongen fortsätter att andas även efter att golvet är lagt, är unikt i sitt slag. Sarlon Modul’Up kan därför läggas på en relativ fuktig betongplatta, vilket innebär i sig att man inte behöver planera in torktid i projektet. En planerad torktid som annars skulle kunna ta upp till flera veckor där bygget sätts på paus. Ett limmat golvalternativ i detta projekt hade således kunnat påverka hela bygget negativt på många olika sätt.

– Hade vi behövt spärra av hela ytan för att senare lägga ett limmat golv hade det kunnat påverka projektets budget, miljö- och hållbarhetsaspekten, besiktningstiden och då givetvis även verksamhetens inflyttningsdatum, förtydligar Skanskas Projektchef, Ted Lidskjalf. Daniel Malmgren flikar in och tillägger; I många fall måste man även vidare till nästa byggprojekt. Det kan då bli en väldigt tråkig och kostsam dominoeffekt. Valet av Sarlon Modul’Up var för att tidsoptimera i detta projekt och en klar förutsättning att kunna hålla deadline.

Materialet, som har en livslängd på upp till 30 år, kan också vid behov, lyftas ut och återbrukas när som helst inom tidsperioden. Och, den har flera fördelar. Det löslagda alternativet kan tack vare sin konstruktion med dubbla bärare, fördelaktigt, läggas på stora ytor. Skulle olyckan vara framme och det uppstår en vattenskada går det snabbt och enkelt att lyfta upp golvet, torka skadan och återinstallera golvet på plats. Produkten klarar uppvik och finns dessutom i olika versioner, med över hundra färgval och otroligt fina mönster.

När betongindustrin av klimatutsläppsskäl ändrade sina riktlinjer påverkades de angivna uttorkningstider på betong. De blev väldigt mycket lägre och fick ändrade tidskurvor. Behovet av en diffusionsöppen golvbeläggning växte snabbt fram. Alltså, ett golv som kan andas. Sarlon Modul’Up, hade trots 7 år på marknaden, ännu inte blivit tredjepartstestad på sin funktionalitet på modern betong.

– Vi pratade ihop oss med Thomas Betong som har sitt huvudkontor och labb i Göteborg. Vi hade ett gemensamt intresse – ge marknaden en säker golvbeläggning med hög funktionalitet på en modern och klimatförbättrad betong.”, säger Johan Björling, teknisk- och hållbarhetschef på Forbo Flooring Sverige. 

Därefter tog Sarlon Modu’Up plats i labbet där den testades mot olika gjutna betongplattor med olika RF-värden. Forbo Flooring hade då en beprövad lösning i en löslagd Sarlon Modul’Up, som nu blev testad och verifierad i ändamålet.

Forbo Flooring har alltid stått för innovation med högsta kvalité. Det är just detta som genererat golvlösningar utöver det vanliga, så som problemlösaren, Sarlon Modul’Up.

– I dagsläget befinner vi oss i en situation där behovet är stort av en högkvalitativ produkt som löser tidspressade projekt och samtidigt har miljö, hållbarhet och återbruk som ett starkt värde. Bakgrunden är, som nämndes ovan, ett stort utvecklingsprojekt gällande Sveriges skolor, vilket blivit haltande av bland annat Corona-pandemin, en fluktuerande byggmarknad och osäker råvarumarknad, säger Erik Öhrnegård, Key Account Manager på Forbo Flooring Sverige. Marknaden hamnar på så sätt oundvikligt i en pressad situation. Byggprojektens deadline i form av terminsstarter ställer krav på minimerad byggtid. Att som leverantör då kunna presentera och leverera en unik produkt som direkt kapar byggtiden avsevärt, är en ynnest och ett privilegium.

Skanskas ambitioner är att i ett tidigt skede ha samverkande dialog med kommuner och marknadsaktörer då målet är att bygga smartare och mer hållbara skolor ur ett socialt och miljöfrämjande perspektiv.

– Vårt mål på Forbo Flooring är att fortsätta utveckla lösningar som stöttar skolprojekten i Sverige. Vi vill vara en bidragande faktor till att byggplaner hålls och att de bästa lärmiljöerna skapas. I tid till skolstart, säger Erik Öhrnegård, KAM på Forbo Flooring Sverige.