Nyheter

Nya innerstadsdelen i Norrköping invigd

Den 6 juli invigdes den nya innerstadsdelen, Inre hamnen, i Norrköping. En viktig länk i det omfattande stadsprojektet är den nya gång- och cykelbron, Varvsbron, över Motala ström. Bron knyter ihop norra och södra kajen och ska främja ett hållbart resande.

Lecor Stålteknik i Kungälv har tillverkat och monterat bron. En bro som på flera sätt är speciell då den dels är öppningsbar, dels har unikt designade broräcken där plåt veckats till ett vackert plissémönster, målat i vitt, och med integrerad belysning. Varvsbron består av två fasta brodelar samt en öppningsbar broklaff med överliggande motvikt, en så kallad holländsk klaff. Enbart denna väger 40 ton och den totala vikten på bron är 124 ton. Stålbrons totala längd är 47 meter, och fri brobredd är 4,5 meter.

Bro, inklusive broräcken, har tillverkats i Lecor Ståltekniks produktionsanläggning i Kungälv.

Johan Astgård, ansvarig projektledare Lecor Stålteknik:

– Det är stor skillnad mellan att tillverka en fast bro och en öppningsbar bro. Den senare ställer helt andra krav vad gäller kombinationen mekanik och stålkonstruktion. Det broprojekt som vi nu har levererat till Norrköping är talande för vad vi på Lecor kan och har möjlighet att göra i vår flexibla anläggning i Kungälv. Det är en komplicerad konstruktion som kräver ett kontinuerligt och nära samarbete mellan konstruktörer och produktionsmedarbetare. Självklart fanns det också utmaningar i själva montagearbetet när inpassningen mellan fast del och klaff skulle ske, det handlar om grova axlar som kräver exakt passning. Det löste sig fint det också. Det är en klar fördel att vi har ett eget team som monterar när det handlar om speciallösningar.

Invigning enligt tidsplan Tillverkning och montage av bron har, i stort sett, skett enligt tidsplan och därför kunde också invigningen ske enligt plan. Uppdragsgivare till Lecor Stålteknik har varit NCC.

Mohammed Ali, Platschef NCC Infraservice:

– Samarbetet med Lecor har fungerat utomordentligt smidigt. Vi valde dem som entreprenör i ett urval av flera då vi visste att de hade gott rykte och var vana vid lite mer omfattande och krävande stålkonstruktioner. Deras inställning är att allt går att lösa, vilket vi uppskattar på många sätt då alla parametrar i den här typen projekt inte går att förutsäga. Lecor ser till att lösa det innan det blir ett större problem. Vi uppskattar också att vi haft en projektledare som både kan det teoretiska och praktiska, på så sätt undviks missförstånd och processen blir mer effektiv. En eloge till Lecor som också jobbade ikapp den tid då bygget stod stilla någon vecka på grund av olika omständigheter, vilket gjorde att allt blev klart enligt tidsplan. 

Fler omtalade broprojekt i Norrköping Lecor Stålteknik har även tidigare levererat omtalade broprojekt över Motala ström i Norrköping. Tullhusbron, i form av en timglasformad kropp, helt konstruerad i stål, tilldelades bland annat Stålbyggnadspriset för konsekvent användning av stål för både funktion och arkitektoniskt uttryck.