Nyheter

Varbergs första stomme i korslimmat trä för flerbostadshus på plats

 Nu är stommen till Varbergs nya hållbara kvarter i trä på plats. Kvarteret Tärnans trästomme är den första av sitt slag i Varberg och består av lokalproducerade paneler av korslimmat trä från Södras anläggning i Värö. Kvarteret beräknas stå klart våren 2024 och kommer rymma 87 nya hem mellan hav och skog – helt byggt i trä. 

Från hållbar skogsråvara signerad familjeskogsbruken i Götaland via förädling i Södras anläggning i Värö strax norr om Varberg till byggnation av Kvarteret Tärnan i stadsdelen Oskarsdal i Varberg är det inte långt.  

Våren 2024 kommer Varbergs nya hållbara kvarter i trä stå klart. Kvarteret Tärnans trästomme är den första av sitt slag i Varberg och byggs med korslimmat trä, även känt som KL-trä. Materialet främjar en hållbar utveckling och bidrar till minskade koldioxidutsläpp samtidigt som fler människor får möjlighet att göra ett klimatsmart val vid val av boende.  

– Det känns väldigt bra att kunna bidra med lokalt odlad klimatsmart råvara som är förädlad i lokal industri till ett lokalt byggprojekt, säger Caspar Sandgren, skogsägare tillsammans med hustrun Anna i Grimeton i Varbergs kommun. 

Inom svensk byggnation har KL-trä på kort tid blivit alltmer förekommande. Genom att lägga fingerskarvade brädor – lameller – i skikt korsvis som sedan limmas och pressas samman skapas robusta och starka byggelement. I förhållande till sin vikt får man via byggtekniken ut en produkt med god bärande förmåga och med hög hållfasthet. Kvarteret Tärnan kommer vid sin högsta punkt bestå av sju våningar bostäder helt i trä – världens enda förnybara byggmaterial som kan användas för att bygga högt.   

Med hjälp av Södras värdekedja från familjeskogsbruken via industri och ut till familjer i Varberg produceras korslimmat trä helt fossilfritt vid anläggningen i Värö som drivs av grön energi producerad på plats. 

– Från en familj till en annan skapas ett värde för så väl individ som för samhället när en hållbar och kvalitativ produkt kommer olika parter till gagn. Vi är alla väl medvetna om att vi behöver minska vår klimatpåverkan. Det gäller inte minst inom byggindustrin som står för cirka 20 % av Sveriges klimatpåverkan. Det är glädjande att byggindustrin har satt upp ambitiösa mål för att nå dit, fram till 2030 är målsättningen att halvera klimatpåverkan. Tidigare i vår, mars 2023, invigde vi en ny, toppmodern anläggning för KL-trä i Värö. Bara några månader senare är vi väldigt stolta över framdriften i projektet Kvarteret Tärnan vars stomme helt består av lokalproducerat korslimmat trä. Tillsammans med våra nyfikna och kunniga samarbetspartners har vi visat att förutsättningarna nu finns för ett mer klimatvänligt byggande och att vi tillsammans kan vara en viktig del av lösningen framåt. Med rötterna i skogen skapar vi framtiden, säger Urban Blomster, marknad- och försäljningschef vid Södra Building Systems.