Nyheter

Nu monteras det sista av Kockums ”Blå hall” ner

Nu förändras siluetten in mot Malmö City från Stora Varvsgatan i Västra Hamnen. Under cirka 3 år har nedmonteringen av bland annat den ”blå hallen” pågått och nu är mycket av materialet från de enorma varvshallarna återvunnet eller en del av Varvsstadens Materialbank.

– Visst kan det tyckas sorgligt att hallarna nu har försvunnit men nu är det dags för dem att lämna plats åt den nya stadsdelen. Samtidigt är de enorma och det är svårt att hitta nya användningsområden för byggnader som dessa. Nu har de i stället kunnat återvinnas eller blivit en del av Varvsstadens Materialbank. Bland annat återfinns plåt som fasadbeklädnad i det pågående renoveringsprojektet Snickeriet och det färdigställda projektet Gjuteriet. På så sätt kan vi ändå föra arvet från varvet vidare in i nya byggnader på området, säger Erik Wennerholm, projektchef på Varvsstaden AB.

Nu pågår ett omfattande arbete med att ta bort bottenplattan och sanera marken där hallarna har stått. Förberedelsen för den nya stadsdelen pågår för fullt och det är många entreprenader i gång samtidigt i Varvsstaden.

– Bland annat håller man just nu på att anlägga den ca 4000 kvm stora stadsdelsparken där delar av hallarna har stått. Parken kommer bli klar till årsskiftet. Boende och besökare på området får om några år dessutom tillgång till den 1 km långa kajpromenaden som kommer löpa längs med kanalen, berättar Erik Wennerholm.

Vissa stålkonstruktioner från de stora hallarna bevaras som ett minne av Kockumstiden och blir ett inslag i stadsmiljön på olika sätt. Bland annat bevaras den stora traversbanan intill kollektivtrafikstråket och en större konstruktion i den kommande Solhöjdsparken.

Marken där hallarna har stått blir en plats för både bostäder, kontor och stadsliv. Här kommer det nya kollektivtrafikstråket genom Varvsstaden att gå som knyter ihop den nya Styrmansbron med Västra Hamnen och Dockan. Ett par nya detaljplaner har tagits fram för området där hallarna stod men mycket kvarstår att planlägga. Det dröjer därför några år innan utvecklingen av ny bebyggelse ta fart just på denna platsen. Hela Varvsstaden beräknas vara färdigutvecklat ca år 2035.

Fakta Varvsstaden:

Området beräknas vara färdigutvecklat år 2035

180 000 kvm utvecklingsyta

4 000 arbetsplatser

2 500 bostäder

Flera nya parker

3 nya broar

1 km kajpromenad

9 bevarade kulturbyggnader