Nyheter

Nrep förvärvar majoriteten i Klövern

Fastighetsinvesteraren Nrep tar ett ordentligt kliv in på den svenska bostadsmarknaden. Bolaget förvärvar en majoritetsandel (51 procent) i bostadsbolaget Klövern, ägt av Corem Property Group, ALM Equity och Broskeppet Bostad. Nrep har allokerat cirka sex miljarder kronor för affären, varav cirka tre till fyra miljarder kommer att ske genom nyemissioner. Ambitionen är att inom ett fåtal år komma upp till omkring 2000 – 3000 byggstarter per år, vilket gör bolaget till en av de större bostadsrättsutvecklarna i Sverige.

Förvärvet ses av Nrep som ett bra tillfälle att öka sin närvaro i en marknad som trots rådande utmaningar har en stark efterfrågan driven av ett långvarigt underskott på bostäder. Affären ger Nrep tillgång till ett kvalitativt bolag med en betydande byggrättsportfölj med över 20 000 bostäder i bra lägen i framförallt Stockholm och Mälardalen. Därmed stärker Nrep sin position ytterligare som en ledande aktör i fastighetsbranschen och visar återigen ett stort engagemang för att driva tillväxt och skapa verklig förändring i den byggda miljön.

– Vi ser stor potential i Klövern som bolag. Med en kombination av den fina bostadsportföljen, vår expertis och finansiella tyngd vill vi fortsätta att utveckla Klövern till en stark aktör som påverkar hela branschens utveckling. Tillsammans med Klöverns övriga ägare ser vi fram emot att expandera bolaget. Det här samarbetet frigör stora möjligheter att skapa tillväxt och långsiktiga värden för såväl våra investerare som bostadsbranschen och de personer vars nya hem vi skapar, säger Rickard Langerfors, bostadschef, Nrep.

De höga ambitionerna understryker Nreps åtagande att driva en positiv förändring inom fastighetsbranschen och ta sig an de stora utmaningar som den står inför, däribland det kraftiga behovet av fler bostäder.

– För att Sverige, med vår demografiska utveckling, ska ha en rimlig chans att matcha utbudet med den ökade efterfrågan på bostäder krävs avsevärt fler byggstarter än vad nuvarande prognoser visar. Därför har vi höga ambitioner att inom kort utöka antalet byggstarter i Stockholmsregionen och avser produktionsstarta cirka 800 lägenheter redan i höst, säger Rickard Langerfors.  

Nrep ingår i den nya investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Den impact-fokuserade koncernen utgörs av fyra vertikaler och inkluderar förutom fastighetsinvesteraren Nrep även venture capital-bolaget 2150, kreditspecialisten Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity med sammanlagt 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning.

Förvärvet sker via den senaste fonden i Nordic Strategies-serien. Nreps NSF V blev kraftigt övertecknad och stängdes som Europas största value-add fastighetsfond med cirka 41,5 miljarder kronor i kapital.

Tillträde förväntas ske under mitten av augusti 2023.

På bilden: Kista Square Garden

Bild: WtR