Nyheter

Golventreprenad Gruppen blir InArea

Namnbytet är ett led i koncernens strategiska utveckling för att stärka koncernidentiteten. Koncernen har det senaste året förflyttat sig från att vara en grupp av lokala företag som samverkar inom golvläggning till att bli en koncern som agerar gemensamt för att leverera marknadsledande helhetslösningar inom golventreprenader, plattsättning och golvavjämning i hela landet.

Koncernen kommer att behålla de befintliga starka lokala varumärkena i respektive region, samt addera värdet av att tillhöra en branschledande och finansiellt stabil koncern.

– Koncernens nya namn och varumärke, InArea, återspeglar flera av de viktigaste egenskaperna och funktionerna som tillförs i vår värdekedja. Vi verkar samtidigt genom kontinuerlig tillväxt, förändring och utveckling, där namnet InArea möjliggör vidare expansion inom nya strategiska tillväxtområden. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med våra skickliga entreprenörer, medarbetare, kunder och leverantörer, säger Hans Förster, VD för InArea Group AB.