Nyheter

Två månader efter lansering – ”Vi har fått vårt existensberättigande”

Det har nu gått cirka två månader sedan Zertify lanserade sin digitala plattform med ambitionen att ersätta hyresdepositionen helt på lokalhyresmarknaden. Alexander Morton, VD och medgrundare på Zertify delar med sig av sina tankar så här långt och varför hyresgaranti börjat bli lite av en branschsnackis.

Sedan länge har hyresdeposition använts som säkerhet av fastighetsägare för att skydda sina hyresintäkter. En säkerhet som innebär att hyresgästen behöver pantsätta upp till en årshyra hos fastighetsägaren för att kunna hyra en lokal. Samtidigt kämpar svenska företag med en ny vardag bestående av chockhöjda lokalhyror, dyra energipriser, hög inflation och stigande räntor.

Hur har responsen från marknaden varit så här långt för hyresgaranti?

– Det finns en nyfikenhet kring hyresgaranti som koncept så det har helt klart blivit en snackis på marknaden. En av de ledande branschaktörerna inom fastighetsrådgivning har till och med lanserat ett eget erbjudande för att mäkla hyresgaranti till sina kunder. Detta är det absolut starkaste existensberättigandet vi kan få. Det bevisar att det finns en problematik på lokalhyresmarknaden som har en direkt koppling till hyresdepositionen där förlorade uthyrningsaffärer och en ohållbar ekonomisk situation är starka drivkrafter bakom

Finns det några egentliga skillnader på den hyresgaranti ni erbjuder jämfört med övriga lösningar på marknaden?

– Det finns några få varianter av hyresgaranti på marknaden men i försäkringsform. Vi har märkt att småföretagare lätt kan bli exkluderade av försäkringsbolagen på grund av ”risken” om man till exempel inte har kreditklass A, är en viss verksamhetstyp eller inte har flera årsredovisningar att uppvisa. Det är lite paradoxalt med tanke på att det oftast är små och medelstora företag (SME-bolag) som står för den största andelen av hyresdepositionerna. Hyresgaranti tycker vi ska vara till för alla seriösa företagare, befintliga som nya och stora som små. Vi valde därför att bygga en egen digital tjänst där vi kan demokratisera hyresgarantin på ett mycket effektivare sätt än de befintliga försäkringslösningarna.

Hur stor bedömer ni att risken är och hur ofta inträffar det att fastighetsägarna behöver använda hyresdepositionen?

– Vi ser för varje möte vi har med fastighetsägare att det inte är någon som sticker ut direkt från övriga. Det är väldigt sällsynt att hyresdepositionen faktiskt behöver användas för att täcka hyresbortfall. Även för fastighetsägare med flera hundra lokaler är det något fall vartannat år enligt de personer vi intervjuat. Då det händer är hyresgästen oftast konkursdrabbad. Ännu mer sällsynt är det att nyttja depositionen för att täcka kostnader för skador på lokalen som den ofta är avsedd för. Detta då det kräver stark bevisning från fastighetsägaren om det uppstår en tvist.

Hur ställer sig hyresgästerna till depositionskravet från fastighetsägarna?

– Det upplevs helt klart problematiskt. Framför allt för relativt nystartade SME-bolag där kapitalet som man behöver låsa hade gjort stor skillnad för att investera i verksamhetens uppbyggnad. Att behöva låsa flera hundra tusen eller mer kan vara helt avgörande. Vi har även pratat med olika lokalmäklare som vittnar om flertalet förlorade affärer på grund av depositionskravet från fastighetsägaren. Här ser vi att vi fyller en stor funktion där vi kan erbjuda hyresgaranti som innebär att hyresvärden får sin säkerhet och hyresgästen slipper låsa en stor summa pengar. Win-win för alla!

Hur har det gått för Zertify sedan lanseringen och vad har ni på gång nu framåt?

– Det är långa ledtider i fastighetsbranschen så det har inte gått så snabbt som vi önskat. Men vi är på god väg! Vi märker att vi behövs, det får vi bekräftat i princip varje möte vi har. Vi har ett brett kontaktnät och just nu många dialoger om samarbete igång med både stora och små aktörer så jag hoppas att kunna dela med mig av dom inom kort. Vi även kommer inom någon vecka lansera en kostnadsfri funktion i plattformen för våra samarbetspartners, framför allt riktat mot lokalmäklare som specifikt önskat detta. Jag ser fram emot att berätta mer om det när vi lanserat!