Nyheter

Ny rapport: Färre lokalhyresgäster vill rekommendera sin hyresvärd

Rapporten “Så tycker Sveriges lokalhyresgäster” innehåller en sammanställning av vad lokalhyresgäster tycker om den service och förvaltning som fastighetsbolag erbjuder sina hyresvärdar.

I rapporten har svar och synpunkter från hyresgäster (inom samhällsfastigheter, kontor, restaurang/café och butik/affär) sammanställts av kunskaps- och plattformsföretaget AktivBo. Sammanställningen visar bland annat att serviceupplevelsen hos de tillfrågade lokalhyresgästerna har försämrats under det gångna året och att färre lokalhyresgäster än tidigare är beredda att rekommendera sin hyresvärd.

Mindre benägna att rekommendera 

Hyresgästernas vilja att rekommendera sin hyresvärd har minskat under 2022. Totalt uppger 87.6% att de är var villiga att rekommendera sin hyresvärd, motsvarande siffra för 2021 var 89,7%. Siffrorna skiljer sig kraftigt mellan olika typer av lokalhyresgäster där kundgruppen samhällsfastigheter ger sin hyresvärd lägst omdömen.

– Liknande tendens ser vi för hur hyresgästerna upplever servicen som fastighetsägaren erbjuder. Samtidigt uppger 88,4 procent att de skulle vända sig till sin befintliga hyresvärd vid förändrade lokalbehov, en betryggande siffra för de deltagande bolagen. I tuffare ekonomiska tider är det naturligtvis speciellt viktigt att prioritera sina hyresgäster och säkerställa att de är nöjda då det är kostsamt med omflytt och anpassning av lokalerna, säger Martin Talme, Affärs- och produktchef, på AktivBo.

.Hyresgästernas upplevelse av felanmälansprocessen backar

En fråga som sticker ut är hyresgästernas upplevelse av felanmälansprocessen som backat 5,2 procentenheter under de senaste 5 åren. Minskningen syns också i hyresgästernas textsvar där 28% handlar om kundtjänst/kundservice.

– När man analyserar resultaten blir det tydligt att utmaningen till att ge en god service handlar om mjuka värden, ”hur felanmälan upplevs”, ”få reda på vem som ska rätta till felet”, ”information” och att ”få tag på rätt person”. Detta är frågor där kommersiella fastighetsägare delar utmaningar med de som förvaltar bostadslägenheter, avslutar Martin Talme.

En rapport för ökade insikter 

AktivBo följer branschens utveckling och sammanställer kontinuerligt miljontals svar från hyresgäster, både i Sverige och internationellt, för bostäder och lokaler. Den samlade datan innehåller insikter att dra nytta av för alla som arbetar inom fastighetsbranschen.

Antal fastighetsbolag som är representerade: 27

Totalt antal svar: 6 116

Deltagande bolag förvaltar: 14 914 lokaler  

Ladda ner hela rapporten här.

Foto: Victoria_Regen