Nyheter

Träbyggnadsföretag siktar på norsk marknad

Företagen Inwoco och Wood Tube satsar på den norska marknaden och är två av fyra företag som just nu ingår i en riktad exportsatsning arrangerad av näringslivsklustret Paper Province.

Satsningen syftar till att öppna den norska marknaden för företag från Mellansverige. Bland annat deltar företagen under World Conference on Timber Engineering (WCTE 2023), som genomförs i Oslo den 19 – 22 juni.

Programmet innehåller bland annat ett seminarium som arrangeras av Paper Province och norska systerorganisationen Norwegian Wood Cluster, andra informella mötesplatser i anslutning till konferensen och därtill separata affärsmöten.

De båda klustren har samarbetat i flera år och går nu in i ett nytt projekt, Circular Bioeconomy Arena, finansierat av EU-programmet Interreg Sverige-Norge.

– Paper Province är starka inom papper, massa och förpackningar och har de senaste åren även byggt upp ett stort nätverk inom byggbranschen. Norwegian Wood Cluster har stor kompetens inom träbyggnation och tillsammans blir vi viktiga kopplingsboxar för våra företag, säger Elin Appel, projektledare på Paper Province.

Redo att skala upp för export

– Vi ser en stor potential i Norge och senare även i övriga nordvästra Europa, säger Lars Atterfors, en av fem delägare i Inwoco AB. Efter att ha producerat allt manuellt har vi nu byggt ut får första produktionslina och är redo för expansion.

Företaget, som finns i hyrda lokaler i Bengtsfors i Dalsland, tillverkar helt träbaserade färdiga väggblock som kan skräddarsys. De har tätskikt, luftspalt och utrymme för installationer klara från fabrik. All råvara är förnyelsebar och produkterna är förberedda för cirkulärt demontage och återbruk. Den patenterade konstruktionen av väggelement har låg energiklass och uppfyller redan nya väntade miljökrav.

Produkten bygger på förnyelsebara material och energieffektiv konstruktion och ska bland annat minska byggtiden genom en förenklad monteringsprocess. Blocken passar för utfackningsväggar oavsett om byggnaderna har betong- eller trästomme. Huvudsegmentet är byggen för skola, vård och omsorg, men produkten lämpar sig också för bostadsbyggande.

– Vår produktionsmetod är mycket skalbar och passar också för stora projekt. Nu får vi fin draghjälp från Paper Province när det gäller nya kontakter i Norge, säger Lars Atterfors.

Foto: Monika