Nyheter

Fasadgruppen installerar fasadbeklädnad och tak på nytt kraftvärmeverk utanför Östersund

Fasadgruppens dotterbolag Rovakate har ingått avtal med Sumitomo SHI FW Energia Oy för leverans och installation av fasadbeklädnad och tak till Jämtkrafts nya kraftvärmeverk i Lugnvik utanför Östersund. Arbetet kommer att pågå mellan september 2023 och juni 2024.

Rovakate specialiserar sig på fasad- och takarbeten för industrifastigheter generellt och kraftverk i synnerhet. Jämtkrafts nya kraftvärmeverk använder sig av biobränsle och kommer bidra till en ökad produktion av förnybar el då en tredjedel av energin blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme.

– Vi är glada att stötta Sumitomo och Jämtkraft i detta spännande och viktiga projekt. En majoritet av Fasadgruppens dotterbolag fokuserar på energieffektivisering, men med Rovakate har vi också exponering mot marknaden för kraftgenerering. Rovakate är som marknadsledare i sin nisch välpositionerade när många europeiska länder planerar att förstärka sin energiförsörjning med nya kraftverk, säger Peter Polland, affärsområdeschef Fasadgruppen NordÖst.