Nyheter

M & S: ”Vansinne att bidrag göder en svart marknad”

S- och M-företrädare: ”Hur ska vi upprätthålla legitimiteten för vårt välfärds­system när kommuner är skyldiga att betala ut ekonomiskt bistånd, trots att pengarna går till finansiering av svarta hyreskontrakt?”

Det skriver Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Linköping, Niklas Borg (M), kommunstyrelsens vice ordförande, Linköping och Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknads­nämnden, Linköping i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”I dagens Sverige tillåts skattemedel öppet göda en svart bostads­marknad. Det fastslogs nyligen i en dom som fallit i Högsta förvaltnings­domstolen. Det rör sig om en göteborgare som ansökte om hjälp med månadshyra förra vintern. För att säkerställa att bidraget inte gick till svart­uthyrning krävde social­tjänsten i Göteborg att personen skulle bevisa att det fanns ett godkänt andrahands­kontrakt hos hyresvärden. När personen inte kunde bevisa detta avslog social­tjänsten ansökan. Göteborgaren valde då att överklaga beslutet hos förvaltnings­rätten som kom fram till att social­tjänsten enbart ska pröva kostnaderna för boende och om de varit skäliga. Kammar­rätten drog sedan samma slutsats. Nu har slutligen Högsta förvaltnings­domstolen kommit fram till samma sak. I domen står det svart på vitt att rätten till bistånd inte ska vara beroende av ifall det hyresrättsliga regelverket följs.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/EQEaVP/s-och-m-politiker-vansinne-att-bidrag-goder-en-svart-marknad