Nyheter

Uppåt för kontorsbyggandet i Sverige men projektplanerna sinar

Byggstarterna av kontorsprojekt har ökat i värde det senaste året. Sammantaget byggstartades 437 kontorsprojekt med en bedömd byggkostnad på 20,8 mdkr under perioden maj22-apr23, att jämföra med 438 projekt med byggkostnad på 17,0 mdkr föregående tolvmånadersperiod.

Detta enligt Byggfaktas marknadsundersökningar.

Främst är det ökad nybyggnation som byggstartats, ROT-projekten har minskat.

Även projekteringsstarterna har ökat, både nybyggnation och ROT.

Nästan hela uppgången kan tillskrivas Stockholm där byggstarterna varit markant högre än tidigare (under maj21-apr22 byggstartades 9 nyproduktionsprojekt med en bedömd byggkostnad på 3,0 mdkr, under maj22-apr23 var det 18 projekt och 8,1 mdkr)

Även i Göteborg har byggstarterna ökat medan de minskat i Malmö och Uppsala.

Utfallet är intressant mot bakgrund av att utsikterna för efterfrågan på kontorsyta i allmänhet inte är särskilt ljusa, med tanke på att den svagare ekonomin och övergången till hybridarbete håller tillbaka kvadratmeterefterfrågan. Däremot syns det på uthyrningsmarknaden en tydligt ökad efterfrågan på moderna, flexibla lokaler i bra lägen på bekostnad av lokaler i sämre skick, i sämre läge som är dåligt anpassade till moderna arbetssätt.

Foto: Peggy und Marco Lachmann-Anke