Nyheter

Nytt Larm- och säkerhetsteknikavtal på plats

Installatörsföretagen har tecknat ett nytt Larm- och Säkerhetsteknikavtal med Elektrikerförbundet och Sekona. Det nya avtalet förstärker ytterligare möjligheterna att skapa en sund och trygg bransch.

Avtalstiden löper från den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025 och följer lönenivåerna enligt ”märket” på 7,4 procent.

– Vi får nu ett starkt avtal som ger bra förutsättningar för en trygg bransch. Larm- och säkerhet är ett växande teknikområde som har en ökad efterfrågan. Det är därför viktigt att vi nu ytterligare har utvecklat avtalet utifrån de behov som finns hos våra medlemsföretag, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Förhandlingarna har bland annat handlat om stärkt lojalitet mellan arbetsgivare och anställd. Den befintliga lojalitetsplikten har uppdaterats med förtydligande som beskriver hur arbetstagare inte ska agera på sätt som kan skada förtroende för arbetsgivaren. Det skapar bra förutsättningar för att larm – och säkerhetsbranschen ska bli ännu tryggare, det gynnar alla led.

– Det nya avtalet innehåller ett förtydligande av den lojalitetsplikt som finns i avtalet sedan tidigare. Den beskriver vikten av ansvarsfullhet när man jobbar i en förtroendebransch som larm- och säkerhetsbranschen. Det här skapar mer tydlighet för både arbetstagare och arbetsgivare, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen. 

Det nya kollektivavtalet präglas av stärkt seriositet som ökar branschens attraktivitet och företagens konkurrenskraft. Med nya förutsättningar blir det möjligt att proaktivt förebygga sårbarhet och möta den utveckling som sker inom branschen och samhället.

Läs mer om det nya Larm- och Säkerhetsteknikavtalet här:

[länk till avtalswebben].