Nyheter

HSB Skåne i panelsamtal om Skånes bostadsmarknad

Tisdagen 30 maj bjuder Skanska in till en eftermiddag om framtidens bostadsmarknad. I panelsamtalet som berör Skånes bostadsmarknad representeras HSB Skåne av Ann Irebo, vd.

Hur ser framtidens bostadsmarknad ut och hur kommer ekonomin och konjunkturen att utvecklas framåt? Detta är några av de frågor som ska att besvaras när Skanska bjuder in till en eftermiddag i bostadsutvecklingens tecken. Som en del av dagen bjuds deltagarna också på ett panelsamtal om Skånes bostadsmarknad, där några av de främsta bostadsaktörerna i området kommer att delta. I panelsamtalet representeras HSB Skåne av Ann Irebo, vd.

– Att få igång bostadsbyggandet igen är en angelägen fråga, inte bara för oss som utvecklar bostäder utan också för samhället i stort. Alla forum som kan verka för detta syfte är viktiga och därför välkomnar vi detta samtal, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

– Syftet med inspirationseftermiddagen är att få se ett praktiskt exempel på förtätning med cirka 500 både hyresbostäder och bostadsrätter i Lund. Ett annat syfte är att dela framtidsbild och vad vi som aktörer på den skånska bostadsmarknaden kan göra för att hålla liv i bostadsbyggandet trots det bistra konjunkturläget, säger Stina Greberg, marknadschef på Skanska Sverige AB, Hus syd.

Panelsamtalet beräknas starta cirka 13.20, dessförinnan ges deltagarna en introduktion i förtätningsprojektet Fastighetsboken samt en inblick i rådande konjunkturläge.