Nyheter

Så är löneläget för ingenjörer som jobbar inom byggbranschen

Medellönen för ingenjörer som jobbar inom den privata bygg- och anläggningsbranschen ligger på 58 300 kronor för civilingenjörer och 47 100 kronor för högskoleingenjörer. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste lönestatistik.

– Efterfrågan på den spetskompetens som ingenjörer besitter är bred och stark. Den tekniska utvecklingen går snabbt, vilket inte minst gäller inom bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Kreicbergs chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

De högsta medellönerna mätt i kronor för såväl civilingenjörer som högskoleingenjörer återfinns inom fastighetsbranschen följt av finansbranschen samt management- och strategikonsultbranschen. Löneninivåerna för ingenjörer som jobbar inom bygg och anläggning är betydligt lägre ned på listan, utanför topp 10. Men vid en mer detaljerad analys där hänsyn tas till utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå och övertidsersättning ligger bygg- och anläggnignsbranschen betydligt bättre till, då med en topp 5-placering.

– Det är viktigt att ha i åtanke att löneskillnader mellan branscher kan hänga ihop med en rad olika faktorer. I de branscher där lönerna är högst finns det ofta en högre andel specialister och chefer. Dessutom varierar både åldersstrukturen och rätten till övertidsersättning mellan branscher. Det är i sig inte konstigt att branscher med en större andel yngre medarbetare har lägre löner än genomsnittet, säger Johan Kreicbergs chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

– Många arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera och redan idag är arbetslösheten bland ingenjörer rekordlåg. Lön är och kommer forsatt vara ett viktigt konkurrensmedel för att attrahera dessa individer, säger Johan Kreicbergs chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Medellöner för civilingenjörer per bransch (privat sektor) – topplista

Bransch Medellön
1. Fastighetsverksamhet 79 800 kr
2. Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen) 73 500 kr
3. Konsultverksamhet – management, strategi 65 000 kr
4. Data, IT och Telekom 64 900 kr
5. Transporter, logistik & kollektivtrafik 63 600 kr
….
13. Bygg och anläggning 58 300 kr

 

Medellöner för högskoleingenjörer per bransch (privat sektor) – topplista

Bransch  Medellön
1. Fastighetsverksamhet  61 700 kr
2.  Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen)  61 400 kr
3. Konsultverksamhet – management, strategi  58 600 kr
4. Tillverkning och industri – livsmedel  58 100 kr
5. Data, IT och telekom  56 500 kr
17. Bygg och anläggning 47 100 kr

 

Relativt löneläge per bransch (civilingenjörer & högskoleingenjörer) – topplista

Bransch Löneläge
1. Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen) 119
2. Konsultverksamhet – management, strategi 115
2. Fastighetsverksamhet 115
3. Data, IT och telekom 107
4. Konsultverksamhet – Data/IT 103
8. Bygg och anläggning 100

 

Branschlönestatstiken i sin helhet finns att ta del av på Sverigesingenjorer.se

Om lönestatistiken

Siffrorna baseras på en enkät genomförd bland över 74 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer under perioden oktober 2022 till januari 2023.

Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, (med avseende på examensgrupp, examensår, befattningsgrupp och avtalad övertidsersättning eller ej) kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge än privat sektor.

Foto: annca