Nyheter

Riksbyggens styrelse 2023 – Jens Wikström ny ordinarie ledamot

Riksbyggens fullmäktige samlades digitalt för stämma torsdagen den 25 maj. Jens Wikström, till vardags affärsområdeschef för Folksam, valdes till ny ordinarie ledamot i styrelsen.

Efter att fullmäktige genomförts ser Riksbyggens styrelse ut så här:

Ordförande

Johan Lindholm, född 1964, ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ordinarie styrelseledamöter

Mikael Johansson, född 1964, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.
Anders Ax, född 1962, Lokalföreningen i Gävle-Dala.
Filippa Drakander, född 1989, Intresseföreningen i Stockholm.
Jens Wikström, född 1973, Folksam.
Niklas Pettersson, född 1965, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
Malin Ragnegård, född 1978, Kommunalarbetareförbundet.
Lise-Lott Fjell, född 1963, Intresseföreningen i Bohuslän – Älvsborg.
Kerstin Wallentin, född 1964, Kooperativa Förbundet, KF

Styrelsesuppleanter/ersättare

Lars Hildingsson, född 1973, vice ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Michael Benthin, född 1970, Svenska Elektrikerförbundet.
Peder Axensten, född 1961, Intresseföreningen Södra Västerbotten.

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Frisell, Unionen, ordinarie.
Martin Widmark, Unionen, suppleant.
Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie.
Mikael Norén, Fastighetsanställdas förbund, suppleant.

Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd.