Nyheter

Fastighetsägarna: ”Påbörja åtgärdsprogram för bostadsbyggandet!”

Bostadsbyggandet halveras visar ny statistik från SCB. För att vända utvecklingen behövs åtgärder på både kort och lång sikt. Fastighetsägarna föreslår att regeringen samlar fastighetsbranschen, byggföretag och finansiella aktörer för att påbörja ett åtgärdsprogram för bostadsbyggandet.

Ny statistik från SCB visar att bostadsbyggandet halverades under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2022. Andelen påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 52 procent till 6 400 påbörjade lägenheter.

– Det är oroande men samtidigt väntat att bostadsbyggandet går mot en tvärnit. Det är uppenbart att det behövs åtgärder både på kort och lång sikt för att vi ska kunna vända utvecklingen, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– I det läge vi befinner oss i behöver alla aktörer agera för att vända utvecklingen. Ett första steg är att regeringen samlar fastighetsbranschen, byggbolag och finansiella aktörer för att diskutera åtgärder som kan genomföras omgående men också reformer på längre sikt för att skapa långsiktiga förutsättningar för ökat byggande, säger Anders Holmestig.

Foto: joffi