Nyheter

Håndverksgruppen förvärvar svensk målerikoncernen

Håndverksgruppens införlivande av den svenska målarkoncernen Dextry Group (Dextry) ökar Håndverksgruppens omsättning i Sverige med cirka SEK 750 mio. Tack vare ytterligare M&A-aktiviteter och en solid organisk tillväxt räknar företaget med att i slutet av 2023 uppnå en årlig total omsättning i Sverige på över SEK 2,5 mrd.

Övertagandet av Dextrys 14 lokala operativa bolag och 600 anställda ger en kraftig förstärkning av Håndverksgruppens verksamhet inom måleribranschen i Stockholm och Göteborg. Det innebär också en satsning på norra, mellersta och södra delarna av Sverige, där Håndverksgruppen för närvarande har mindre närvaro. Dextry har 99 procent av sin omsättning från projekt för offentliga sektor och privata företag, och har begränsad exponering mot nybyggnation.

Øyvind Emblem, VD för Håndverksgruppen, kallar det för en perfekt matchning.

– Det kan låta som en klyscha, men det är faktiskt sant att detta är en perfekt matchning. Dextrys olika fristående bolag i Sverige finns i områden där Håndverksgruppen idag har begränsad närvaro. Samtidigt är vår styrka och erfarenhet av att utnyttja den lokala förankringen samtidigt som vi uppnår skalfördelar, något som kommer att gynna Dextry. Detta är en situation där två plus två ger mer än fyra. I och med att Dextry ansluter sig till koncernen sätter Håndverksgruppen ytterligare en turbo på tillväxten i Sverige, säger Øyvind Emblem.

I likhet med Håndverksgruppens verksamhet i Norge och Danmark kännetecknas inkluderingen av Dextry av att deras lokala företag som ansluter sig till Håndverksgruppen fortsätter under sina nuvarande varumärken med befintlig ledning och utnyttjar sin lokala marknads- och kundkännedom för att fortsätta sin framgångsresa.

– I det sammanhanget passar Dextrys med sina 14 olika lokala operativa bolag, som vi välkomnar till koncernen, otroligt bra in i den strategin. Dessutom kommer vi nu också att kunna ta på oss större nationella avtal med ökad nationell räckvidd, säger Øyvind Emblem.

Johan Möller, VD för Håndverksgruppen Sverige, är också mycket nöjd med att Dextry ansluter sig till Håndverksgruppen.

– Vi har redan haft en bra dialog med både Dextrys högsta ledning och med flera av de ledande medarbetarna i de operativa bolagen. Jag ser mycket fram emot att utöka Håndverksgruppen-familjen och det fortsatta samarbetet med alla duktiga medarbetare på Dextry, tillägger han.

Dextrys VD Conny Endrell välkomnar möjligheten att bli en del av Håndverksgruppen.

– Tillsammans med våra 14 operativa bolag runt om i Sverige blir vi nu en del av Håndverksgruppen-familjen, som är specialiserad på hantverk och mer specifikt på ytor, vilket också är det vi brinner för. Samtidigt har vi sett i både Sverige, Norge och Danmark att Håndverksgruppen är en bra ägare som verkligen har professionella arbetssätt och höga affärsambitioner. Jag tror att det här är ett koncept som passar perfekt med vårt sätt att arbeta och som kommer att gynna båda parter, säger Conny Endrell.

Affären är beroende av de svenska konkurrensmyndigheternas godkännande.

Foto: André Zivic