Nyheter

COBODS 3D-teknik återuppbygger Ukraina: Första projektet är en 3D tryck skola i Lviv

Den första 3D-printade byggnaden någonsin på plats i Ukraina görs i Lviv. Den 3D-printade grundskolan i Lviv är också den första 3D-printade skolan i Europa.

Enplansbyggnaden med en total golvyta på 370 m2 hälften av trycket är redan gjort på bara 3-4 dagars tryckning.

Detta projekt belyser möjligheterna med att använda 3D-konstruktionsutskriftsteknik vid återuppbyggnaden av Ukraina – se videon nedan.

Ett banbrytande initiativ för att återuppbygga Ukraina har påbörjats i Lviv, Ukraina. Detta anmärkningsvärda projekt leds av den humanitära stiftelsen Team4UA och genomförs av den danska 3DCP-gruppen med hjälp av COBODs BOD2-skrivare och syftar till att möta det trängande behovet av utbildningsinfrastruktur i landet.

Ukraina har ställts inför svåra utmaningar på grund av den fullskaliga invasionen av Ryssland, vilket resulterat i förstörelse eller skada på över 2 000 skolor, med 277 skolor helt demolerade, enligt rapporter från Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium. I ljuset av denna kris är det primära målet med detta projekt att snabbt reagera på den allvarliga bristen på utbildningsinfrastruktur i landet.

Genom att introducera 3D-utskriftsteknik i byggprocessen strävar projektinitiativarna efter att påskynda skapandet av utbildningsanläggningar och lägga grunden för återuppbyggnaden av bostäder och livsviktig infrastruktur i hela Ukraina.

Jean-Christophe Bonis, grundare och ordförande för den humanitära stiftelsen Team4UA, delade med sig av sitt perspektiv på initiativet:

– Skolbyggnadsprojektet baserat på 3D-utskriftsteknologi är utformat för att ge tillgång till utbildning för barn som drabbats av det fullskaliga kriget i Ukraina, samt att skapa ett inkluderande utrymme för internt fördrivna barn i Lviv.Förstörda skolor och andra utbildningsinstitutioner berövar den yngre generationen möjligheten att få en utbildning av hög kvalitet, vilket kan ha en negativ inverkan på deras framtid och statens framtid. Innovativa lösningar kommer att hjälpa till att övervinna detta problem just nu, mer effektivt och mycket snabbare – se bara hur mycket som har gjorts här på bara 3-4 dagars utskrift. Nästan hälften av utskriften är redan klar.

Grundskolan byggs i lokalerna till den befintliga skolan nummer 23 och kommer att fungera som en ledstjärna för hopp för internflyktingar som drabbats av det fullskaliga kriget. Skolbyggnaden i en våning, som spänner över en yta på 370 m2, kommer att ge en uppfostrande miljö för de unga eleverna. Arkitekten valde att tydligt visa att byggnaden har 3D-printats genom att välja att inte skriva ut med COBODs flikteknologi, vilket möjliggör utskrift av mycket släta väggar. Också, anmärkningsvärt, kommer 90% av byggmaterialen att vara lokalt producerade, vilket ytterligare stimulerar ekonomin och stärker samhället. Faktum är att 99 % av materialen för den 3D-tryckta betongen har kommit till låg kostnad lokalt.

Denna banbrytande strävan att bygga den första 3D-printade skolan i Europa förkroppsligar det ukrainska folkets motståndskraft och beslutsamhet att återuppbygga sin nation och säkerställa en ljusare framtid för nästa generation. Det representerar en vändpunkt i återuppbyggnadsarbetet och erbjuder en plan för att utnyttja banbrytande teknik för att hantera akuta samhällsutmaningar.

Henrik Lund-Nielsen, grundare och generaldirektör för COBOD:

– Vi är stolta över att ha levererat den teknik som gör det här projektet möjligt. Det stolta folket i Ukraina förtjänar allt stöd vi kan ge, och jag är glad att vi har kunnat donera allt vi har gjort i detta projekt gratis. Av respekten för den imponerande stridsviljan som Ukraina har visat på vägnar av hela resten av Europa och resten av den demokratiska världen, är detta det minsta vi kunde göra.