Nyheter

Ewelina Holm till Stockholms Byggnadsförenings styrelse

Stockholms Byggnadsförening valde ny styrelse på årsmötet. Magnus Andersson, slottsfogde i Kungliga Djurgårdens förvaltning valdes till ordförande efter Monica von Schmalensee, tidigare ordförande för White arkitekter. Från Einar Mattsson valdes valdes Ewelina Holm in som ny styrelseledamot.

Föreningen ska stimulera god byggnadskonst och vara en plats där man kan utbyta kunskap. Byggnadsföreningen delat ut flera stipendier, anordnar seminarier, poddar, studieresor med mera. Det senaste seminariet handlade om återbruk och cirkulärt byggande.

− Stockholms Byggnadsföreningen är en utmärkt plattform för alla som vill lära sig nytt, få insyn i andras erfarenheter av stadsutveckling och som tycker att Stockholms utveckling är viktig. Det är inte konstigt att föreningen funnits i 175 år, säger Ewelina Holm i en kommentar.

Bakgrunden till bildandet av Stockholms Byggnadsförening

När murmästarskrået avskaffades och Näringsfrihetsförordningen infördes 1846 och det blev fritt att bestämma hur företagandet inom byggsektorn skulle organiseras. Några framsynta näringsidkare insåg behovet av att stimulera sinnet för god byggnadskonst och behovet av yrkesutbildning inom byggnadsverksamheten och grundade Stockholms Byggnadsförening den 27 november 1848.

I de ursprungliga stadgarna står att ”till föreningens ledamöter antages arkitekter, mekanici, byggmästare, vid byggnader erforderlige hantverkare, byggnadsstuderande och andra personer, som genom sina kunskaper och erfarenhet kunna gagna föreningen samt ega föreningens aktning, hafva ett bildadt väsende, verklig vilja och förmåga att befordra föreningens väl”.

Läs mer på:

https://www.sthbyggnadsforening.se/ 

Foto: Sharon Ang