Nyheter

Ny ordförande i Botkyrkabyggen

Shafqat Khatana (S) har valts till ny ordförande för Botkyrkabyggen.

– Det är en ära och fantastiskt roligt att vara ordförande för ett så välskött bolag som har så stor betydelse för tusentals hyresgäster, säger han.

Botkyrkabyggens nya styrelse tillträdde vid årsstämman den 24 april. Bolagets nye ordförande framhåller vikten av att bygga vidare på de många goda insatser som Botkyrkabyggen genomfört de senaste åren, utveckla dem och tänka nytt.

– Det fina arbete som gjorts för att renovera, öka trivsel och trygghet, göra det möjligt för fler kvinnor att komma i arbete och barn att göra sina röster hörda, är några exempel på viktiga insatser där Botkyrkabyggen tydligt gör skillnad, säger Shafqat Khatana.

Botkyrkabyggens nya styrelse är:

Ordförande: Shafqat Khatana (S). Vice ordförande: Willy Viitala (M).

Ordinarie ledamöter: Hans Richardsson (S), Max Möllerström (SD), Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP), Yusuf Aydin (KD), Jens Vollmer (C).

Suppleanter: Elisabeth Uddén (S), Gül Alci (M), Robert Stenkvist (SD), Christian Wagner (TUP), Necati Sertcanli (KD), Deniz Bulduk (MP), Per Jardetun (L).