Nyheter

Mestro antagna till acceleratorprogram i New York för att möta Bidens hållbarhetsmål

Svenska energiuppföljningsbolaget Mestro, med nyligen rapporterat rekordår, har blivit antaget till acceleratorprogrammet SKYLINE – ett samarbete mellan Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York (SACCNY) och Energimyndigheten. Programmet introducerar svenska tillväxtbolag inom energi och klimat till New Yorks fastighetsmarknad, där över 6 miljoner fastigheter behöver optimeras.

Initiativet har som syfte att bidra till att uppnå Biden-administrationens och New Yorks mål om nettonollutsläpp av koldioxid till 2050. I mars lanserade SACCNY (The Swedish-American Chamber of Commerce in New York) acceleratorprogrammet SKYLINE i samarbete med Energimyndigheten.

Programmet har som syfte att påskynda New Yorks gröna omställning via internationell samverkan – detta genom att introducera svenska hållbarhetsbolag till New Yorks fastighetsmarknad och bistå de deltagande bolagen med essentiell information och kunskap för att effektivt kunna etablera sin verksamhet inom den amerikanska marknaden.

Bolagen får möjligheten att nätverka med nyckelspelare inom både den amerikanska och svenska fastighetssektorn för att ta del av och dela med sig av avgörande kunskap om hållbar innovation. På rekommendation från SACCNYs generalsekreterare Anna Throne-Holst ansökte Mestro till programmet, och fick nyligen besked om att de blivit antagna.

– Jag känner en otrolig stolthet över att vi har blivit antagna. SKYLINE kommer att ge oss insikter som kommer att vara ovärderliga oavsett marknad vi verkar på. Vi brukar säga att Mestros tjänster hjälper fastighetsägare att “framtidssäkra” sin fastighetsportfölj och jag ser att det här programmet kommer att hjälpa oss att framtidssäkra vår affär. Vi ser så fram emot att vara en del av detta, säger Kristin Berg, VD på Mestro.

SKYLINE-programmet är ett resultat av att president Bidens ledning har fastställt ett flertal stadgar och målsättningar för att skapa en mer grön och energieffektiv infrastruktur. Delstaten New York har till följd satt som mål att nå nettonollutsläpp av koldioxid till 2050. Kommersiella fastigheter som inte uppnår de satta delmålen kommer att bestraffas.

Över 6 miljoner fastigheter i New York City påverkas idag av de nya stadgarna och är i akut behov av att implementera nya teknologier och energieffektiva lösningar. För att möjliggöra innovation, samverkan och kunskapsutbyte har de vänt sig till föregångslandet Sverige. Nu är Mestro, tillsammans med sju andra svenska hållbarhetsbolag, en väsentlig del av denna kritiska lösning.

– I Europa ser vi mycket på EUs taxonomi och hur den påverkar marknaden, men det här är av en helt annan dignitet. New York som stat har bestämt sig och det är oerhört spännande att se hur dessa stadgar driver på en förändring hos fastighetsägare. Lösningar som våra har aldrig varit mer aktuella än nu, avslutar Kristin Berg.

Från mitten av april till slutet av september löper SKYLINE ett schema med träffar i Stockholm och New York City. Mestro deltar i programmet i syfte att internationalisera affären och har i närtid inga uttalade ambitioner om att gå in bredare på den amerikanska marknaden.