Nyheter

XL-BYGG lanserar XL-Akademin

XL-BYGG fortsätter sin satsning på att utveckla och stärka sina medlemmar. XL-Akademin är en digital utbildningsplattform som syftar till att underlätta och effektivisera organisationen och samtidigt möta det ökade kompetensbehovet.

Utbildningarna som erbjuds i plattformen har flera olika fokusområden, däribland offentlig upphandling och ABM07, som är ett leverantörsavtal som är gemensamt utformat mellan Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna. I plattformen finns också en utbildning för chefer som bygger på utvecklande ledarskap.

– Kraven från vår omvärld och våra kunder ökar och vi som kedja måste hela tiden följa med och höja och bredda vår kompetens. Som branschens bästa lagspelare hjälper utbildningarna till att stärka relationen med våra kunder, säger Carl Littlewood, Kedjechef på XL-BYGG.

XL-Akademin är framtagen i samarbete med StigFram, som är ett företag som har som uppdrag att skapa en positiv företagskultur och organisation med kunden och kundupplevelsen i fokus.

– Tillsammans kommer vi att fortsätta att utveckla den digitala utbildningsplattformen. Utöver de utbildningar som behövs för att uppfylla lagar och certifieringar ligger det ett stort fokus på kundupplevelsen men också en långsiktig kompetensutveckling för kedjan, säger Niclas Pettersson, VD på StigFram.