Nyheter

Villaägarnas riksförbund: ”Slopa amorteringskravet så att trängda småhusägare ges respit”

Det skriver Håkan Larsson, Samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Amorteringskravet infördes år 2016 för att öka den ekonomiska stabiliteten. Det var kanske begripligt med tanke på Riksbankens expansiva penningpolitik då. Både småhuspriser och skuldsättning ökade kraftigt. Men idag bidrar amorteringskravet istället till minskad stabilitet. Småhusägare trängs från alla håll och bostadspriserna sjunker. Amorteringskravet har tjänat ut sin roll och småhusägarna måste få tid att bygga upp en finansiell buffert.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-03-24/slopa-amorteringskravet-sa-att-trangda-smahusagare-ges-respit