Nyheter

Västsveriges hetaste byggprojekt

Forsåker i Mölndal växer fram som en helt ny stadsdel med 3000 nya bostäder och 4000 arbetsplatser. I centrala Göteborg blir Park Central den första etappen i utvecklingen av området runt Centralstationen.

På Byggmässan i Göteborg kommer byggherrarna till projekten att berätta mer om visioner och byggplaner på seminariet ”Västsveriges hetaste projekt”, som arrangeras av Byggfakta i samarbete med Byggmässan.

Göteborgsområdet växer så det knakar och flera stora stadsutvecklingsprojekt pågår parallellt. ”Vi har börjat kalla Västkusten för Byggkusten av en anledning”, säger Peter Åhs på Byggfakta. Utvecklingen av Forsåker är Västsveriges hetaste byggprojekt, enligt Byggfaktas kunder. Det toppar återigen listan över de mest bevakade projekten i databasen.

Forsåker växer fram som en helt ny stadsdel i Mölndal med 3000 nya bostäder och 4000 kontorsplatser – samtidigt som den anrika historiken ska bevaras. Mölndala Fastighets uppdrag består i att skapa ett besöksmål och en destination i och runt den gamla industrimiljön. Under våren går projektet i en ny aktiv fas då detaljplanen väntas antas. Förhoppningen är att utbyggnad av infrastrukturen, med vägar, vatten, avlopp, fjärrvärme mm kan börja under 2023, och efter cirka ett år kan även kvarterens utbyggnad starta. I dagsläget pågår ombyggnad av Mölndalsån, ett gigantiskt infrastrukturprojekt för att översvämningsskydda stadsdelen och centrala Mölndal.

Ett annat prestigefyllt projekt, som väcker stort intresse i branschen, är utvecklingen av området runt Centralstationen där Jernhusen och NCC utvecklar den nya signaturbyggnaden Park Central, som blir den första etappen att bygga i området – i början av 2024. På drygt 40 000 kvm möts kontor, butiker och service med en unik takpark. Kontorhuset får även egen uppgång från Västlänken. Park Central utvecklar gemensamt av Jernhusen och NCC i ett joint venture.

Inte långt efter Park Central påbörjas även Jernhusen byggnation av ett nytt stationshus under 2024. Det nya stationshuset omfattar cirka 15 000 kvm och ska förstärka länken mellan staden och resten av regionen.

Byggfakta bjuder in till frukostseminariet ”Västsveriges hetaste byggprojekt” den 26 april klockan 07.30-09.00.

På seminariet berättar byggherrarna till de olika projekten om visioner, planering och byggprocesser.

Bjarne Fjellanger, vd Mölndala Fastighets AB, berättar om utvecklingen av Forsåker. Medverkar gör även projektutvecklare Jenny Tonning.

Jernhusen och NCC deltar på seminariet genom Caroline Ahrnens Martin, Jernhusens regionchef projektutveckling i Göteborg och Ola Hansson, tf. avdelningschef för NCC Property Development, för att berätta om utvecklingen av Park Central och Nya Stationehuset.

På Byggmässan kommer Byggfakta även arrangera ”Byggkonjunkturen- hur djup blir nedgången”. Tor Borg – analyschef på CityMark Analys & Byggfakta och nationalekonom med bakgrund som analytiker på bl.a. Riksbanken, Boverket och Folksam och tidigare chefekonom på SBAB – presenterar nuläge och framtidsutsikter för byggandet inom olika sektorer.

Byggfakta är officiell mässpartner till Byggmässan och Byggvärlden är även officiell mässtidning.

Byggmässan i Göteborg äger rum på Prioritet Serneke Arena 26-27 april.