Nyheter

Utvecklat VS-avtal med Victoriahem om 39 000 lägenheter i Sverige

Comfort och Victoriahem har tecknat ett avtal gällande VS-installationer i hela Victoriahems bestånd av 39 000 lägenheter på 34 orter i Sverige. Avtalet innebär att Comfort levererar service, projektrelaterade och jourarbeten från Stockholm och söderut. Via avtalet stärker Comfort sin inriktning mot att bli en av de största installationskedjorna i Sverige inom vs, el och ventilation.

Comfort är en av Sveriges ledande multidisciplinära installationskedjor inom VVS och el med en stark lokal förankring med 135 etableringar i landet och 60 butiker. Comfort anlitas kontinuerligt av byggföretag, fastighetsägare, industrier, offentlig sektor och privatpersoner med uppdrag alltifrån totalentreprenad för ny- eller ombyggnationer till service, fordonsladdning, energioptimering och teknisk förvaltning.

Victoriahem är en av Sverige största fastighetsägare som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtregioner. Victoriahem tar hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

– Det här är ett riktigt fint avtal för Comfort som nu öppnar upp för olika typer av löpande arbeten på mängder med orter i södra Sverige. Värdet är svårt att uppskatta men rör sig i storleksordningen av 45 miljoner kr, säger Mattias Lindgren, Riksaffärer Comfort.

Foto: aymane jdidi