Nyheter

Nordtreat: Innovativ teknik som revolutionerar brandskydd av trä

Text: Moona Laakso

Nordtreat möjliggör tillväxten inom byggbranschen i framtiden genom att erbjuda regelenliga brandskyddslösningar med minimal miljöpåverkan.

I och med att det ekologiska träbyggandet blir allt mer populärt har efterfrågan på miljövänliga brandskyddsmedel ökat. Traditionella brandskyddslösningar tillverkas i regel av skadliga ämnen som nödvändigtvis inte uppfyller brandskyddskraven enligt de senaste byggreglerna.

– Vi ville svara på detta behov genom att utveckla en biobaserad teknik som erbjuder samma prestanda som traditionella skadliga kemikalier men med betydligt mindre miljöbelastning, säger Aki Borgentrop, Chief Executive Officer på Nordtreat.

Patenterad biobaserad brandskyddsteknik

Nordtreat utvecklar och tillverkar innovativa, effektiva och miljövänliga brandskyddsmedel till den internationella träbyggmarknaden. Innan Nordtreat grundades hade bolagets grundare arbetat i flera år med brandskyddskemikalier.

– Vi har utvecklat och patenterat en internationellt unik Norflam®-brandskyddsteknik. Alla våra produkter tillverkas i vår egen fabrik som ligger i Vanda, i Finland, berättar Borgentorp.

Nordtreat erbjuder lösningar till både inne- och utemiljöer bl.a. för massivträelement, dvs. CLT, timmerinklädda produkter, träskivor samt fanerprodukter.

– Våra lösningar kännetecknas av att de är biobaserade, miljövänliga och har omfattande certifieringar för olika träprodukter.

Brandskydd med långtidsverkan en del av hållbarhetstänket

Vid brandskydd av träprodukter är långtidsverkan lika viktig som själva brandskyddet. Det är något som enligt Borgentorp fortfarande i dag ofta glöms bort till och med av myndigheterna.

– Vanligtvis är den förväntade livscykeln av en byggnads väggbeklädnad av trä cirka trettio år. Då är det ytterst viktigt för planeraren och ägaren av byggnaden att se till att de brandskyddslöningar som används verkligen uppfyller kraven under hela den tiden. Man säger ofta att Europas farligaste träbyggnader finns i Sverige, och det beror på att man i Sverige i stor utsträckning använder brandskyddslösningar som förväntas hålla under byggnadens hela livscykel. Men tillverkarna kan ofta inte bevisa att deras lösningar verkligen håller i tiotals år.

Nordtreat har från början haft ett annorlunda förhållningssätt. Företaget erbjuder livscykel- och underhållsprogram som garanterar brandskydd under byggnadens hela livscykel. Partnernätverket som är verksamt även i Sverige gör det möjligt att köpa underhåll av brandskyddade väggbeklädnader som en tjänst under byggnadens hela livscykel.

– Brandskyddsbehandlingen av byggobjekt underhålls vanligtvis var femte eller tionde år. På så sätt säkerställs att träbyggprodukter som behandlats med våra produkter uppfyller kraven under byggnadens hela livscykel. Det är också en väsentlig del av vårt livscykel- och hållbarhetstänk. Nordtreats brandskyddsmedel har dessutom som första tillverkare i världen en verifierad EPD som beskriver brandskyddsmedlens miljöpåverkan under hela livscykeln.

Nordtreat Oy

Nordtreat som grundades 2015 är ett finländskt tillväxtföretag som är specialiserat på utveckling och tillverkning av biobaserade brandskyddsmedel. Företagets ägare består i huvudsak av nordiska investeringsbolag, bl.a Taaleris Bioindustri I-fond i enlighet med artikel 9. Taaleri är ett nordiskt investmentbolag listat på Helsingforsbörsen. Över 1 500 offentliga bostadsbyggnader i tio länder världen runt har skyddats med Nordtreats produkter. Företaget sysselsätter över 30 personer i Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike och Polen.