Nyheter

Ny produkt för tryggare boendemiljöer

Nu lanserar ASSA ABLOY grinddörrstängaren DC630G – ett viktigt tillskott i utbudet av produkter för trygga boendemiljöer. DC630G är en smal och smidig dörrstängare för utomhusbruk som kan göra stor skillnad för bland annat flerbostadsfastigheter.

Många fastigheter omgärdas av staket eller stängsel – bland annat för att avgränsa tomten, skapa trygghet för barn eller för att förhindra att obehöriga rör sig inom området. En klok åtgärd – men den svaga punkten är oftast grinden. Det är lätt att glömma att stänga den ordentligt. I andra fall används en fjäder som ska hjälpa till vid stängningen, en fjäder som lätt lossnar eller som tappar sin funktion över tid.

Grinddörrstängaren DC630G löser många av problemen. Den monteras lodrätt och har ett lätt öppningsmotstånd tack vare Cam-Motion-teknik och glidskena. DC630G är enkel att installera och går att montera på både höger- och vänsterhängda grindar.

Grinddörrstängaren DC630G är lämplig för inhägnade områden i och kring flerbostadsfastigheter men passar även bra för välvda dörrar i till exempel kyrkor och kulturbyggnader där normalt montage inte är möjligt.

Tillsammans med övriga produkter från ASSA ABLOY skapar de nya grinddörrstängarna möjligheter för trygga boendemiljöer samt för smidig in- och utpassering på platser där människor rör sig i vardagslivet.

Allt du behöver veta om Grinddörrstängare DC630G